Tester drone med drift fra brenselcelle - Elektronikknett
Nordic Unmanned hydrogendrone
Foto: Nordic Unmanned

Tester drone med drift fra brenselcelle

Nordic Unmanned AS har gjennomført en vellykket testflyging med en Staaker BG-200 drevet av hydrogen brenselcelle. Den er utstyrt med et 2kW tilpasset brenselcellesystem fra HES og en 7,2l trykkbeholder med hydrogen ved 300 bar. Med en 9l trykkbeholder oppnås en driftstid på 120 minutter.

Standard Staaker BG-200 har en maksimal startvekt på 25 kg og en typisk driftstid på 60 minutter (uten nyttelast). Målet er å ha brenselcellesystemet som en «høy driftstidsmodul» som kan installeres på en hvilken som helst brenselcelleklar Staaker BG-200.

Brenselceller er en miljøvennlig teknologi som også kan gi svært god ytelse for visse applikasjoner. Forskningsprosjektet tar en bred tilnærming til emnet og ser på flere aspekter angående potensialet og levedyktigheten til hydrogendrevne droner.

Forskningsprosjektet startet i 2018 og er gjennomført som et industrielt doktorgradsprogram finansiert av Norges forskningsråd.

– Dette er en viktig milepæl for prosjektet. Hydrogendrevet luftfart er en del av fremtiden, og med den vellykkede testflygingen i dag tok vi et viktig skritt mot å få det til, sier FoU-ingeniør og Ph.D-kandidat, Jørgen Apeland.

Ved å doble flytiden, kan driftseffektivitet og rekkevidde forbedres. Dette kan muliggjøre visse applikasjoner der dette er svært viktig, for eksempel utenfor BVLOS (beyond visual line of sight)-operasjoner for logistikk, søk, redning og inspeksjoner. Dermed kan verdien av multirotoriske droner forbedres betydelig, og tetter kapasitets- og ytelsesgapet mellom visse UAV-plattformer med faste vinger. Drivstoffceller gir også fordelene med ingen utslipp, lav støyprofil og mindre mekaniske vibrasjoner sammenlignet med andre høykapasitetsalternativer.

Selskapet har fått godkjenning fra luftfartstilsynet som gjør at de kan utføre flere tester.

– Dette er en langsiktig forskningsinnsats som er i tråd med vårt mål om å etablere et sterkt miljø innen forskning og utvikling av ubemannede systemer i Norge, og å fremme ubemannet luftfart, sier Knut Roar Wiig, administrerende direktør i Nordic Unmanned

Prosjektet avsluttes 2. kvartal 2021, og basert på funnene vil veien videre bestemmes. Hvis teknologien viser seg å være levedyktig og gir merverdi, har Nordic Unmanned til hensikt å videreutvikle BG-200 FC for det kommersielle markedet og bruke den til egen drift.

Selskapet ønsker å samarbeide med potensielle brukere, kunder og teknologileverandører for å bringe de beste ende-til-ende-løsningene til markedet.

Kommentarer