Smartere metoder for tøffere tider - Elektronikknett
Mekasense - Silje og Richard
– Det er viktig å ha vyer, mener Richard Nilsen, som satser på å øke aktiviteten gjennom smart produksjon og -informasjonsflyt. Produksjonsleder Silje Hanstveit har ansvar for at alt går som det skal, og gleder seg til å få på plass den nye OFM-linjen.

Smartere metoder for tøffere tider

Mekasense AS satser på et friskt oppsving innen elektronikkproduksjon, basert på smartere jobbing, bruk av blokkjedeteknologi, simuleringslab og innleie av optimalt produksjonsutstyr.

Mekasense AS sin historie som elektronikkprodusent går helt tilbake til 60-tallet, men risikerte et endelig punktum i sommer, da bedriften, under det tidligere navnet Mekatronikk AS, måtte melde oppbud. Ikke på grunn av for lite å gjøre, snarere tvert imot, men fordi investeringstørken som følge av koronapandemien gjorde det umulig å oppgradere fabrikken som planlagt for å ta unna jobbene effektivt nok. Effektiviseringen måtte dermed gjøres på annen måte, men tiltakene kom i gang for sent.

Mekasense - OFM-hall OFM-maskinene er lokalisert i et eget rom, og her er det gjort plass til den nye linjen, som skal installeres rundt årsskiftet.

Kundene lettet
På rekordtid – i løpet av halvannen uke etter oppbudet – maktet daglig leder Richard Nilsen å stable Mekasense AS på bena, med overføring av alt av maskiner og brorparten av de ansatte, slik at produksjonen kunne settes i gang igjen før kundene hadde rukket å finne andre partnere. Noe de fleste også var glade for.  – Kundene var godt orientert gjennom hele prosessen, og for mange av dem var det kritisk at vi kunne videreføre driften, forteller Nilsen.

Mekasense - Manuell Mange produkter krever manuelle monteringsoperasjoner. Hele monteringsområdet ble fornyet da bedriften flyttet inn i sine nåværende lokaler, og her er det god stemning.

Bransjesvakhet?
Med blanke ark kunne Mekasense videreføre og realisere nye og smartere måter å jobbe på som allerede var i emning. – Vi har dypanalysert bedrifter i vår bransje gjennom flere år, forteller Nilsen. – Selv om det har vært en god omsetningsøkning de senere årene, ser det ut til å være vanskelig å gjenspeile veksten i resultatet på bunnlinjen, sier han.

Nytenking
Årsakene til dette er sammensatt. Mye skyldes administrative kostnader, samhandling med kunder, krav til sporing og mangel på tilstrekkelig gode tekniske løsninger, ifølge Nilsen. I tillegg bindes mye kapital når en bedrift vokser, ikke minst i form av varelager. – Vi så at disse utfordringene gikk igjen over hele bransjen, og derfor har vi satset mye på å utvikle bedre løsninger, fremholder han.

Mekasense - test Test er en viktig del av produksjonsjobben. Her kjøres undervannssensorer til Aanderaa Instruments gjennom en omfattende funksjonstest. Alle produkter leveres ferdig testet fra Mekasense, som utvikler testrutiner og testjigger selv.

Bedre samhandling
Det er et helt sett med «verktøy» Mekasense har tatt frem for å få bukt med alt som koster tid og penger. Ett av dem er skytjenesten Mekacloud, som de startet utvikling av for to år siden og som nå kan presenteres som en reell tjeneste.  – Det vi har utviklet, er et verktøy for automatisk samhandling med kunder og leverandører, inkludert sporing av transaksjoner, forklarer Nilsen; et blokkjedebasert verktøy med rik datainformasjon i bunn.

Jobber smartere
Det omfatter også teknisk informasjon om produktene. – Ved å forbedre informasjonsflyten er det også mulig å f.eks. redusere omstillings- og oppstillingstid i produksjonen. Ved å gjøre «lure ting», trenger du nødvendigvis ikke å ha raskere maskiner, fremholder Nilsen, som peker på at enkelte prosesser er blitt halvert i tid. – Vi er nødt til å jobbe smartere, fremfor å bruke mer penger, understreker han.

Mekasense - Spoler Hos Mekasense vikles det fortsatt spoler, både til eget bruk og for eksterne kunder. – Det er et eget håndtverk, mener Richard Nilsen. Bedriften lager også spesialkabler.

Leaser OFM-linje
Smartere jobbing til tross – noe utstyr må alltid fornyes. Og her har Mekasense tatt i bruk et konsept som er relativt nytt her til lands; Leie av utstyr. – Nå skal vi installere en ny, komplett OFM-linje, bestående av nyere, pent brukt utstyr som vi leier fra SMTHouse gjennom en såkalt «operasjonell leasingavtale». 

Fleksibilitet og kapasitet
Dette gir Mekasense full produksjonsfleksibilitet, tilgang til ny produksjonsteknologi og nærmere en tidobling av kapasiteten, uten å måtte bære en tung startkostnad ved investering i eget utstyr. Den nye linjen skal installeres mot slutten av året, og vil bidra til å ta unna økt etterspørsel, med effektive prosesser og høyere kapasitet.

Dobler kapasiteten
– Nøkternt sett vil vi kunne doble kapasiteten innenfor eksisterende plass, sier Nilsen. – Det oppnår vi ikke minst ved å gjøre ting smartere og mer automatisert, blant annet gjennom Mekacloud, som innebærer en blokkjedebasert teknologi; Forretningslogikk på toppen av sensordata. Vi integrerer forresten også blokkjeder i noen av sensorløsningene vi utvikler, for eksempel i overvåking av fiskekvalitet i forbindelse med kjøp og salg, forteller han.

Kontroll på kapitalen
Pengeflyten er et kjent og ofte ømt punkt i mange produksjonsbedrifter. Det gjelder å bedre flyten mellom intern og ekstern kapital, ifølge Nilsen, som har stor tro på at det fortsatt ligger et stort potensiale i å gjøre logistikkdelen av virksomheten smartere. For eksempel kan Mekasense typisk være en bedrift som kan utnytte mulighetene i den siste versjonen av mønsterkortverktøyet Macaos, som nå kommer med komponentinformasjon, mener han.

– Vi har riktignok et bedre sett med grunndata om komponenter enn Macaos, men Macaos tilfører nyttig informasjon om komponentleverandører og produksjonsdata, tilføyer han.

Mekasense NNL DSC4916 Kundene spenner over at stort område, fra forsvar til havbruk, telekom og medisin. Her monteres utstyr for Nordic Neuro Lab.

Mindre på lager
De nye maskinene kommer med flere feedere og mer plass til at flere komponenter kan være permanent installert. Altså blir det mulig å ha mindre på lager, mer på feedere. – Ved å gi komponentleverandørene innsikt i produksjonsplanleggingen kan de sørge for at komponentene kommer i riktig tid: Vi betaler i dét komponentene går i produksjon. Men tilsvarende betaler kunden for komponentene når de går i produksjon. Dermed unngår vi å binde kapital så langt det går. Samtidig åpner vi for at kundene kan integreres tettere i produksjonsfasen, og gjennom et egenutviklet API få opp produksjonsstatus i sine systemer, forklarer Nilsen.

Har vyer
Han underslår ikke at bedriften har vyer. – Det er viktig å ha mål. Å strekke seg litt ekstra, nå litt lenger. Nå lanserer vi nye løsninger fortløpende. I begynnelsen av 2021 starter vi opp den nye linjen, og i løpet av relativt kort tid skal vi øke fra 13 til 20 ansatte, fastslår han, med henvisning til et godt kundegrunnlag og økende etterspørsel. I dag har bedriften en årlig omsetning på omlag 20 millioner kroner, og med en ordrereserve på 15 millioner har Mekasense allerede sikret et godt grunnlag for videre vekst. Mekasense har et godt omdømme i Bergen-regionen, og samarbeider både med industri og akademia i området.

Kommentarer