Radarløsning som gir 360 grader sikkerhet - Elektronikknett
NXP045-Generic

Radarløsning som gir 360 grader sikkerhet

En komplett pakke med nye radarsensorer som gir kjøretøy en 360-graders sikkerhetskokong, og som har identifikasjons- og klassifiseringsfunksjoner som en bildebehandlingsradar, lanseres nå av NXP Semiconductors.

Løsningene, som består av nye NXP-radarprosessorer og 77 GHz transceivere, møter NCAP-kravene til hjørne- og frontradarapplikasjoner, samtidig som det er 4D-bildebehandlingsradarens første kommersielle vei til volumproduksjon, melder selskapet. 4D-avbildningsradar utvider radarens muligheter fra avstandsmåling og hastighet til å omfatte retning, ankomstvinkel og høydemåling. Sammen er disse løsningene en del av arbeidet med å redusere 1,3 millioner årlige trafikkdødsfall.

Radar er kjernen i avansert kjøreassistent-teknologi (ADAS) for både tradisjonelle bilprodusenter med fokus på automatiserte kjøringsnivåer 1-3 og for mobilitet som serviceinnovatører som utvikler robot-taxi og sikre leveranser for automatisering på nivå 4 og 5.

NXPs bidrag til å imøtekomme disse kravene er med to nye løsninger.

Bilderadarløsning
Bilderadar er en teknologi som forbedrer radarens ytelse. Den leverer multimodale funksjoner og utvider dagens tilgjengelige L2+ funksjoner, som motorveipilot og filskifteassistanse. Løsningen skal levere bilder med høy oppløsning (super-resolution er et begrep de bruker) som leverer kartlegging av omgivelsene og såkalt sceneforståelse. Denne forbedrede «forståelsen» er en viktig del av å muliggjøre full autonomi i urbane omgivelser.

Kombinasjonen av NXPs nye spesialbygde S32R45 radarprosessor og TEF82xx-transceivere sørger for bedre vinkeloppløsning, og har prosessorkraft og rekkevidde som kreves for ikke bare å skille mellom små objekter i det fjerne, men skiller og klassifisere biler og sårbare trafikanter som syklister eller fotgjengere i der trafikkbildet er komplekst. Denne funksjonen har som mål å gi bedre beslutninger under kjøring.

NXP045-Junction assist Selv de mer komplekse trafikksituasjonene skal håndteres av den nye radarløsningen fra NXP.

Skalerbar hjørne- og frontradarløsning
Denne løsningen retter seg mot kostnadseffektive og små NCAP hjørneradarer for høyvolum bilproduksjon. Den gir også skalerbarhet for langdistanse frontradar og avanserte multimodus-tilfeller som samtidig deteksjon av blindsoner, assistanse i kjørefelt og høydedeteksjon.

Disse applikasjonene krever større rekkevidde og betydelig bedre vinkeloppløsning for å oppdage og tydelig skille mellom flere objekter samtidig, og det er her de gir bilen i en 360-graders sikkerhetskokong. Den nye S32R294 radarprosessorer kombinert med NXP TEF82xx-transceivere sørger for en skalerbar løsning som hjelper bilprodusenter med å adressere både NCAP, avansert hjørneradar og langdistanse frontradarsensor. Samtidig er det mulig å skreddersy løsningene for individuelle krav og behov.

Den nye radarsensorløsningene bygger på 16nm FinFET og 40nm RFCMOS-teknologi. NXPs «Radar Solutions» leveres nå som prøver og vil være tilgjengelig i volum i løpet av 2021.