Ønsker fusjon med Trøndelag Forskning og Utvikling - Elektronikknett
Alexandra Bech Gjørv_Foto Terje Trobe_SI
SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv vil gjerne være sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling. Foto: Terje Trobe.

Ønsker fusjon med Trøndelag Forskning og Utvikling

Styret i SINTEF AS har vedtatt å tilby en fusjon med Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU).

En fusjon med TFoU vil ytterligere styrke SINTEFs kapasitet innenfor samfunnsvitenskapelige fag i en tid der møtet mellom teknologi og samfunn er nøkkelen til økt bærekraft, heter det i en melding fra SINTEF.

– Vi i SINTEF har allerede en stor og voksende forsknings- og innovasjonsportefølje på Innherred, der vi har lyktes med å hente store ressurser til prosjekter både i industriklyngen i Verdal og på Mære landbruksskole og vi har allerede spennende prosjekter i samarbeid med Steinkjer kommune. Vi har to ansatte på InnoCamp i Steinkjer og samarbeider godt med de andre forskningsaktørene der, blant annet rundt vår satsing på teknologi til agri- og næringsmiddelindustrien.

En fusjon med TFoU vil gi en vinn-vinn-situasjon der det samfunnsvitenskapelige miljøet i Trøndelag styrkes og samtidig integreres med vårt institutt SINTEF Digital, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

Gjørv påpeker at TFoUs satsing på bærekraftig innovasjon og næringsutvikling særlig rettet mot regionens satsing på bioøkonomi og matproduksjon gjør at miljøet styrker sine forutsetninger for å bli en base for nasjonale og internasjonale prosjekter. SINTEF ser også at Steinkjer kommune og Trøndelag fylkeskommune er viktige aktører i flere av endringsprosjektene for å styrke folkehelse og samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenestene, og at dette i stor grad passer sammen med SINTEFs konsernsatsing på forskning og innovasjon rundt fremtidens helsetjenester.

– Vi opplever Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune som framoverlente, og vi anerkjenner det betydelige engasjementet fra lokale og regionale myndigheter i å bygge et sterkt kompetansemiljø i Steinkjer, sier Gjørv. 

– Nå håper vi at eierne av TFoU ser like positivt på en slik sammenslåing som vi gjør. Dette er en flott mulighet til å utvikle sterke kompetansemiljøer som kan understøtte regionens satsing på agriteknologi, bioøkonomi, samt helse og velferd. 

Kommentarer