Øker gjenvinningsgraden av litium-ionbatterier - Elektronikknett
fortum gjenvinning

Øker gjenvinningsgraden av litium-ionbatterier

Energiselskapet Fortum forbedrer sin gjenvinningsteknologi for elbilbatterier med en ny måte for gjenvinning av litium. Den nye metoden skal være både mer effektiv og mer bærekraftig.

Selskapet har nå patentert det de kaller en banebrytende teknologi for å redusere miljøpåvirkningen samt øke gjenvinningsgraden av litium. Litium er en av de mest verdifulle komponentene i litium-ionbatterier, men det har lenge vært vanskelig å gjenvinne og gjøre tilgjengelig raskt nok til å møte den økende etterspørselen etter batterier som trengs for å elektrifisere transportsektoren.

Teknologien vil gjøre overgangen til elektriske og mer bærekraftige kjøretøy enklere for bil- og batteriprodusenter. 

– Dette er en viktig utvikling som vil bidra til å møte den enorme etterspørselen etter elbiler. Vår nye teknologi gjør oss i stand til å gjenvinne litium fra elbilbatterier på en mer bærekraftig måte, og samtidig produsere batterier av høy kvalitet i industriell skala, sier Tero Holländer, leder for batterigjenvinning hos Fortum.

Det er svært få bærekraftige og økonomisk levedyktige teknologier for resirkulering av de fleste materialene i litium-ionbatterier.

I 2019 kunngjorde Fortum sin nye teknologi for gjenvinning av materialene i elbilbatterier, inkludert litium. Fremskrittet som nå offentliggjøres betyr at enda mer litium kan gjenvinnes, og at det kan gjøres på en mer bærekraftig måte. Fortum kan nå gjenvinne mer enn 95 prosent av metallene i det som kalles «black mass». «Black mass» består av de aktive batterimaterialene. Dette er typisk nikkel, kobolt, mangan og litium. Om vi ser på hele batteriet, som også inkluderer plast og andre metaller, så kan Fortum gjenvinne over 80 prosent. Batteriene inneholder omtrent to prosent litium.

Gjenvinning av batteriene skjer på Fortums gjenvinningsanlegg i Harjavalta i Finland. Anlegget er allerede i stand til å operere i industriell skala og tar imot batterier også fra Norge.

Det globale resirkuleringsmarkedet for litiumionbatterier var verdt omtrent 1,3 milliarder euro i 2019, men forventes å øke i de kommende årene til mer enn 20 milliarder euro. Ifølge en prognose fra Det internasjonale energibyrået (IEA) vil antallet elektriske kjøretøy på verdens veier øke fra tre millioner til 125 millioner innen 2030.

Kommentarer