Halvledermarkedet: Bedre enn forrige måling - Elektronikknett
euro-laptop-account-business-cash-coin-1436335-pxhere.com

Halvledermarkedet: Bedre enn forrige måling

Semiconductor Industry Association (SIA) har registrert et globalt salg av halvledere på 39,0 milliarder dollar for oktober 2020, en økning på 6,0 prosent sammenlignet med oktober 2019 (36,8 milliarder dollar) og 3,1 prosent mer enn september 2020 (37,9 milliarder dollar).

Månedstallene er er samlet av World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) og representerer et glidende gjennomsnitt på tre måneder. I tillegg har en nylig utgitt industriprognose fra WSTS vist en økning av det globale salget med 5,1 prosent i 2020, etterfulgt av en økning på 8,4 prosent i 2021. Anslagene for begge årene er høyere enn de var i forrige WSTS-prognose, utgitt i juli. SIA representerer 98 prosent av den amerikanske halvlederindustrien etter inntekt og nær to tredjedeler av ikke-amerikanske produsenter av halvledere.

– Det globale salget i oktober økte fra år til år med den største prosentandelen siden mars, og fortsatte å demonstrere det globale halvledermarkedets motstandskraft mot pandemien og andre makroøkonomiske faktorer, sa John Neuffer, SIA-president og administrerende direktør. – Det forventes at det årlige salget av halvleder vil øke moderat i 2020, med noe større vekst i 2021.

Regionalt økte salget fra år til år i Amerika (14,2 prosent), Kina (6,3 prosent) og Asia/ Stillehavsområdet /andre (5,3 prosent), men gikk ned i Japan (-1,0 prosent) og Europa (-4,8 prosent). Fra måned til måned økte salget i alle regioner: Europa (6,0 prosent), Amerika (3,2 prosent), Kina (2,9 prosent), Asia/Stillehavsområdet/andre (2,8 prosent) og Japan (1,6 prosent) .

I tillegg godkjente SIA WSTS’ «Autumn 2020 Semiconductor Market Forecast», som sier at globalt salg vil bli på 433,1 milliarder dollar i 2020, en økning på 5,1 prosent fra 2019 som endte på 412,3 milliarder dollar.

Prognosen for året samlet  gir en økning fra år til år i 2020 for Amerika (18,7 prosent) og Stillehavs-Asia (3,8 prosent), med negativ vekst i Japan (-0,6 prosent) og Europa (-8,4 prosent).

I 2021 forventes det globale salget å øke med 8,4 prosent. Den forrige WSTS-prognosen, utgitt i juli 2020, anslo en mindre markedsvekst på 3,3 prosent i 2020 og 6,2 prosent i 2021.

Kommentarer