5G er opptil 90 prosent mer energieffektiv - Elektronikknett
5G-ill

5G er opptil 90 prosent mer energieffektiv

Det mener Nokia at de har bevist: Sammen med operatøren Telefónica har finske Nokia gjennomført en studie som viser at 5G er opptil 90 prosent mer energieffektiv per datapakke sammenlignet med eldre mobilnett.

5G vil bidra til en dramatisk økning i datatrafikk i mobilnett. Derfor er det nødvendig at energiforbruket ikke øker i tilsvarende grad for at den nye mobilstandarden skal klassifiseres som bærekraftig.

Nokia har sammen med Telefónica kjørt elleve forskjellige lastforsøk i tre måneder for å finne tall om energiforbruk.

Selskapene har sett på radiodelen av 5G-nettverket, RAN, og sammenlignet den med radiodelen i et LTE-nettverk. Testene er utført med alt fra uten belastning til full belastning i nettverket, og de viser at det er mulig å spare opptil 90 prosent for samme kapasitet.

Besparelsene kommer både fra den nye maskinvaren og fra nye programvarefunksjoner for å spare energi i 5G-standarden. I tillegg ser arkitekturen annerledes ut med mindre celler enn før på steder med mange brukere.

Nokia og Telefónica utvikler også smart infrastruktur for energinettverk og strømsparingsfunksjoner basert på maskinlæring og kunstig intelligens. De samarbeider også om å bygge «grønne» 5G-nettverk.

Kommentarer