Sporbarhet, transparens og tillit i markedet for elektroniske komponenter - Elektronikknett
Digi-Key Orders on Belt
Digi-Key tilbyr mer enn 10,6 millioner produkter, der over 2,4 millioner ligger på lager og er tilgjengelige for øyeblikkelig forsendelse. Produktene er kjøpt direkte fra de 1300+ franchiseprodusentene av populære merkevarer for å sikre at komponentene er nye, autentiske og fullstendig garantert av den direkte leverandøren, og at nøyaktig, oppdatert teknisk informasjon er lett tilgjengelig. Her vises: Autentiske produkter av høy kvalitet plukkes, pakkes og sendes over hele verden fra ett av Digi-Keys sentrale distribusjonssentre for produkter i Thief River Falls, Minnesota, USA.

Sporbarhet, transparens og tillit i markedet for elektroniske komponenter

Fag_vignett

Etterspørselen etter sporbare og autentiske produkter er ikke lenger et nymoderne konsept, men byr på stadig voksende utfordringer for markedet for elektroniske komponenter, som har et svært stort potensial for forfalskede varer. Kunder som konstruerer og utvikler produkter laget av komponenter på tvers av en global forsyningskjede, har behov for å vite hvor delene deres kommer fra og hva de er laget av, spesielt i bransjer med høye krav om samsvar, for eksempel innen medisinsk utstyr, bilindustri og luft- og romfart.

Av Teri Ivaniszyn, visedirektør for driftsoptimalisering (Operational Excellence) hos Digi-Key Electronics

Det er ikke lenger nok å bare liste opp en komponent for salg på nettstedet – det må være verifisering eller sertifisering tilgjengelig som kan bekrefte at produktet er hva det hevder å være, og kan spores tilbake til kilden – den originale utstyrsprodusenten (OEM) – i tilfelle noe skulle være noe mangelfullt ved produktet eller det må tilbakekalles. Produsenter som er tregere med å ta i bruk teknologiløsninger som sporbarhet, kan oppleve at de faller etter i et konkurranseutsatt marked.

Det er ingen steder hvor denne sporbarheten er viktigere enn i Europa, der nærheten til en spirende industri med forfalskede produkter har fylt markedet med falske produkter. Denne utfordringen gjør det imidlertid mulig for selskaper å skape nye prosesser for å øke transparens og sporbarhet innenfor deres egne legitime forsyningsbaser.

Krav og forskrifter
Uavhengige organisasjoner og styrende organer har opprettet standarder og sertifiseringer for å sikre sporbarhet tilbake til kilden, for eksempel Counterfeit Avoidance Accreditation Program (CAAP) og International Organization for Standardization (ISO). Digi-Key er en av de eneste distributørene i verden som er sertifisert gjennom CAAP, noe som beviser at forfalskningskontrollene våre er verifisert av et eksternt revisjonsselskap og at vi leverer komponenter som er i samsvar med Aerospace Standard AS6496.

For å være konkurransedyktige i en stadig voksende markedsplass, må leverandører tilby proaktiv kundeservice og holdes ansvarlige for produktene de selger. Hos Digi-Key gjennomgår alle våre leverandører, over 1300 totalt, en grundig prosess når vi bringer dem ombord for å sikre sporbarhet. De fyller ut innledende dokumentasjon, vi fastlegger om produktet er autentisk og vi sørger for at nøyaktig oppdatert teknisk informasjon er lett tilgjengelig.

Digi-Key 2D Barcode Date Lot Code Example 1 Digi-Key var den første i bransjen til å implementere 2D-produktstrekkoder, vist her, og er det eneste distribusjonsselskapet for elektroniske komponenter som tilbyr en skannefunksjon i appen hvor ingeniører og produsenter over hele verden kan skanne 2D-produktstrekkoder direkte fra produsenter for å få innsikt i dato-/partimerking og annen produktinformasjon, når som helst i forsyningskjeden.

I tilfeller hvor det er blitt identifisert mistenkte eller bekreftet forfalskede produkter i leverandørkjeden, har vi prosesser for å sette produktene karantene og rapportere funn til leverandøren, relevante kunder og rette myndigheter.

Betydningen av proaktiv transparens
Forpliktelsen til proaktiv transparens og ansvarlighet er avgjørende for å bygge kundetillit og merkevareomdømme. Vi vet at ingeniører og produktutviklere over hele verden er avhengige av mer enn 10,6 millioner komponenter som er forsynt av Digi-Key for å kunne skape innovative produkter, og muligheten til å kunne spore problemer tilbake til individuelle komponenter er avgjørende. Sporbarhet bidrar til å gi klar innsikt inn i de forskjellige trinnene i produksjonsprosessen. Kundene våre bruker informasjonen vi tilbyr regelmessig for å kunne forbedre prosesser, støtte defektbeslutninger, bidra med regulering og samsvar og for å beskytte egen merkevareintegritet.

I tillegg til vår bransjeledende tilnærming til gjennomsiktighet og sporbarhet gjennom CAAP- og ISO 9001:2015-sertifiseringer, er vi alltid på utkikk etter nye måter å forbedre vårt engasjement for å gi kunder 100 prosent autentiske og sporbare komponenter.

Digi-Key var for eksempel den første i bransjen til å implementere 2D-produktstrekkoder, og er det eneste distribusjonsselskapet for elektroniske komponenter i bransjen som tilbyr en skannefunksjon i appen hvor teknikere og produsenter over hele verden kan skanne 2D-produktstrekkoder direkte fra produsenter for å få innsikt i dato-/partimerking og annen produktinformasjon, når som helst i forsyningskjeden.

En strekkode er en måte å representere data på i en visuell, maskinlesbar form. Strekkoding kan inneholde informasjon om produktet, for eksempel opprinnelsesland, datomerking og partinumre. Digi-Key kan besørge flere andre formater for tilpasset strekkoding, slik kunder har anmodet om. 

Datomerking og partinumre identifiserer når komponenten blir produsert. De er for fabrikkens kvalitetskontroll og sporingsformål. Datomerking brukes til å fastlegge når et produkt ble produsert. Et partinummer kalles også et batchnummer, kodenummer eller partimerke. De er ofte skreddersydd for bestemte typer virksomheter og produkter, noe som betyr at forskjellige produsenter har egne regler for hvordan de skal tolkes. Digi-Key jobber hardt for å skape transparens rundt denne prosessen.

Digi-Key tilveiebringer også produsentens konformitetssertifikat, eller CoC (Certificate of Conformity), som er utstedt av en bemyndighet part og oppgir at produktet oppfyller nødvendige standarder eller spesifikasjoner. CoC kan enten anmodes av en kjøper, for å sikre at produktet som produseres har blitt testet og overholder de fastsatte kriteriene innenfor en spesifikasjon og oppfyller både tekniske og sikkerhetsmessige krav, eller det kan være et obligatorisk krav som angitt av landets forskrifter og lovgivning for visse produkter, for eksempel Bluetooth-enheter som selges i USA.

Vi vet også at det er viktig å bidra til utviklingen av standarder for hele bransjen, da dette vil bidra til å styrke kundenes fortrolighet og tillit over hele linja. Derfor jobbet vi tett med Electronic Components Industry Association (ECIA) for å gjøre 2D-produktstrekkoder standard på tvers av bransjen for elektroniske komponenter, slik at alle selskaper kan bevege seg videre i samme retning og med samme fokus på kvalitet og sporbarhet.

Sporbarhet er fremtiden
Digi-Key gjør sitt ytterste for å være til støtte for ingeniører ved å sikre at de har tilgang til komponenter av høyeste kvalitet. Alle produktene våre er genuine, og vi kjøper kun direkte fra de over 1300 franchiseprodusentene vi samarbeider med for å sikre at komponentene er nye, autentiske og fullstendig garantert av den direkte leverandøren, og at nøyaktig, oppdatert teknisk informasjon er lett tilgjengelig. Som et resultat av vår prosess og vårt engasjement, er vi i stand til å distribuere komponenter med trygghet og sikre at kundene våre får den høyeste standarden for sporbarhet.

Vi er positive til den økende dialogen rundt sporbarhet og økt etterspørsel av autentiske produkter, og vi ser frem til å støtte produsenter over hele verden gjennom hele prosessen deres, fra prototype til sluttprodukt.

Kommentarer