Herøya valgt for industriproduksjon av batterimaterialer i Norge - Elektronikknett
Northern Recharge
Illustrasjon: Elkem.

Herøya valgt for industriproduksjon av batterimaterialer i Norge

Elkem kunngjør nå at konsernet har valgt Herøya Industripark som sted for en mulig fabrikk for fullskala industriproduksjon av batterigrafitt i Norge.

Prosjektet, kalt Northern Recharge, har som ambisjon å forsyne den raskt voksende batteriindustrien gjennom en kostnadseffektiv produksjonsprosess og å gjøre batterier grønnere med lavere CO2- fotavtrykk.

Elkem bygger nå et pilotanlegg for batterigrafitt i Kristiansand. Piloten, som representerer en investering på 65 millioner kroner, tar sikte på å verifisere teknologi og kvalifisere produkter for mulig fullskala industriproduksjon. Piloten forventes å åpne i begynnelsen av 2021.

Basert på erfaringer fra pilotanlegget, vil Elkem vurdere grunnlaget for konkurransedyktig fullskala industriproduksjon med prosjektet Northern Recharge. Herøya Industripark, som er en av de største industriparkene i Norge, er nå valgt til stedet for denne mulige fabrikken.

– Produksjon av batterimaterialer er en av Elkems største vekstmuligheter. Etterspørselen etter batterier øker som et resultat av den raske elektrifiseringen i transportsektoren og økende behov for energilagring i en mer bærekraftig fremtid. Dette krever ny produksjonskapasitet for batterimaterialer, og vi ser store muligheter for spesialiserte produkter med et grønt fotavtrykk, sier Michael Koenig, konsernsjef i Elkem.

Grafitt er det dominerende anodematerialet i litium-ion-battericeller, og etterspørselen forventes å mer enn tidoble seg fra dagens nivå til 2030. Elkems Northern Recharge-prosjekt tar sikte på å ta en konkurransedyktig posisjon i dette markedet, ønsker å bidra til en sterk europeisk batteribransje og vil kunne bygge en ny norsk eksportindustri basert på fornybar, norsk vannkraft.

Det med stor glede vi kunngjør valget av Herøya Industripark som sted for vårt Northern Recharge- prosjekt. Valget gjør det mulig for oss å etablere en svært kostnadseffektiv fabrikk med god tilgang på fornybar energi, og potensielt redusere CO2-utslippene med 90 prosent sammenlignet med alternativer som har mindre energieffektive prosesser og er basert på fossil energi. Vi sikrer også nærhet til pilotanlegget vårt samt internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen materialteknologi, sier Stian Madshus, direktør for Elkem Battery Materials i en pressemelding onsdag.

Elkem vil modne prosjektet frem mot en planlagt, endelig investeringsbeslutning i 2021. En fullskala fabrikk kan potensielt skape nye, grønne industriarbeidsplasser i Norge, så vel som positive ringvirkninger. Elkem ønsker å invitere industrielle og finansielle partnere til å delta i prosjektet.

– Elkems Northern Recharge-prosjekt viser det store potensialet vi har i Norge til å innta nøkkelroller i verdikjeden for batterier. Vi ser samtidig at også andre land posisjonerer seg for å tiltrekke seg grønne investeringer. For at vi skal klare å realisere det potensialet Norge har, må vi se offentlig-private samarbeid, samtidig som offentlige støttetiltak og støttende politikk må utvikles med tilstrekkelig hastighet og skala til at vi kan vinne i denne globale konkurransen, sier Moss.

Som anodemateriale, utgjør grafitt vanligvis rundt 10 prosent av batteriets vekt. I tillegg til produksjon av anodematerialer for batterier, er Elkem fra tidligere leverandør av avanserte silikonløsninger for batteripakker, beskyttelse av elektronikk og kabelsikring.