Endelig: Komponenter i Macaos - Elektronikknett
MAC-DSCF4758
Det nye formatet Gerber X3 er banebrytende med hensyn til å standardisere komponentdata. Med maskinell behandling er det mulig å unngå mange feil, sier Bruce McKibben, Macaos.

Endelig: Komponenter i Macaos

Nå kan de samme designfilene som du bruker til å bestille mønsterkort gjennom programmet Macaos, sendes rett til montasjefabrikken med komplette BOM-lister og produksjonsinfo.

Etter å ha jobbet med saken i nærmere 15 år, er Macaos Software AS endelig klar for å lansere integrasjon av komponentinformasjon i bestillingssystemet Macaos. Det betyr at sammen med mønsterkortdata blir det mulig også å integrere materiallister (BOM) og produksjonsdata for montasje. En slik integrasjon kan gi store besparelser med hensyn til automatisering av bestillingsprosesser og produksjon, men åpner også nye muligheter for å «shoppe» produksjonstjenester.

MAC-DSCF4773 Bruce McKibben og Ørjan Nilsen demonstrerer Macaos med integrerte komponent- og produksjonsdata: – Du får et stort detaljnivå fra mange markeder og leverandører, helt ned til hvem som har produsert materialene til en komponent, forteller McKibben. Om en komponent er gått ut av produksjon, får du tidlig varsel, og automatisk forslag til en ny. Du kan også kople til din favorittdistributør, og få opp dine egne avtalepriser på materiallisten. Blant mye annet.

Automatisk oppdatering
– I den nye modulen, Macaos ADM (Assembly Data Manager), kan du ikke bare importere material- og pick&place-lister, i tillegg oppdateres produksjonsdata automatisk med endringer i materiallisten, forklarer daglig leder Bruce McKibben i Macaos Software. – Dermed kan du studere komponentegenskapene interaktivt, og justere underveis. Gjennom integrasjon med online komponentdatabasen til Octopart finner Macaos komponenter som matcher listen, og legger dem inn i produktfilen i Macaos, fremholder han.

Gerber X3
På den måten vil materiallisten alltid være oppdatert i forhold til komponentmarkedet. – Alt lagres i Macaos i henhold til det nye Gerber-formatet X3, forteller McKibben. Han har selv deltatt i utformingen av den nye standarden, som utgjør en strukturert måte å kople visse komponentegenskaper til kortdata. Det vil også bli implementert informasjon om loddetemperaturer i formatet.

Banebrytende
– Dette er første gang man har laget en standardisert måte å kjøre både pick&place- og BOM-data. Gerber X3 er banebrytende med hensyn til å standardisere komponentdata. Med maskinell behandling er det mulig å unngå mange feil, påpeker McKibben.

Fjerner feil
– For eksempel har vi jobbet mye med å integrere funksjoner for å renskrive materiallistene. Mange programmer for elektronikkdesign (DAK) produserer allerede P&P og materiallister, men disse er ofte ubrukelige i produksjon, fremholder han. – Det gjelder f.eks. rotasjon/retning på komponenter, nullpunkter osv. – og noen må bearbeide dette. I Macaos vil det ligge informasjon om hvordan roteringen er, og en fiks hvis noe er feil.   I tillegg kommer informasjon om f.eks. motstandsverdier, spenning, fotavtrykk og mer. Til sammenligning er de fleste DAK-systemer avhengig av et godt bibliotek, og der finnes det mange forskjellige tilnærminger å forholde seg til, poengterer han.

Synliggjør pris
– Ett av formålene med den nye løsningen må være å synliggjøre pris, sier Helge Nilsen, som er markedssjef i Macaos Software og grunnlegger av Elprint, som også har vært pilotbedrift for uttesting av Macaos ADM. – Elprint vil nok vurdere å bruke dette. Fra før har vi full kontroll på mønsterkortdata og -pris gjennom Macaos. Nå kan vi også få en pekepinn om hva et ferdig kort vil koste. Ved å automatisere denne prosessen har man kommet veldig langt, understreker han.

Bra for industrien
– Macaos danner grunnlag for «ett system for alt». På den ene siden vil systemet gjøre det mulig å tilby sikre produkter fra Kina. Elprint har jobbet mye med å kvalifisere fabrikker for denne typen produksjon. På den annen side vil det også bli enklere å plassere jobber hos norske kontraktsprodusenter. De fleste norske kunder kjøper hos norske produsenter, poengterer Nilsen, som mener dette er vinn-vinn for alle. Norske produsenter vil også kunne kutte kostnader.

Sikker automatisering
– Et viktig poeng er også at dette er et godt styresystem for innkjøp av tjenester, supplerer McKibben. – Og det er basert på anerkjente standarder, noe som reduserer mye av usikkerheten knyttet til automatiserte løsninger, sier han. Macaos ADM vil være en lisensbasert løsning rettet mot «proffe» brukere, som tradere og produksjonsbedrifter. Den standard Macaos Enterprise vil stadig være gratis.

Kommentarer