Copernicus Masters: Ønsker idéer til bruk av satellittdata - Elektronikknett
Sentinel-Oslo
foto: Norsk Romsenter/Copernicus

Copernicus Masters: Ønsker idéer til bruk av satellittdata

Copernicus Masters ser etter de beste idéene som bruker data fra satellittene i det europeiske miljøprogrammet Copernicus til nye produkter og tjenester.

Disse dataene omfatter miljøfaktorer som utbredelsen av havis i polare strøk, snødekket i fjellet, rasfare, flom, gjengroing av vassdrag, algevekst langs kysten, utbredelse av korallrev, havtemperatur, vindhastighet og temperatur i luften ved havoverflaten, bølgehøyde, vegetasjonsdekke og mye mye mer.

De har blitt til tjenester som blant annet viser nedsynking, og bruk av satellittbilder av kjølvannet til skip for å spore skipstrafikk.

Innsendingsfristen for forslag til bruk av satellittdata er 30. juni 2020. Alle over 18 år kan delta, enten du driver med utvikling alene eller i team, er amatør eller student.

Les mer om konkurransen på Norsk Romsenter sine sider. Konkurransedetaljer finner du her: Copernicus-masters.

Og her kan du selv leke med satellittdata: Sentinel Playground.

Kommentarer