Møtte forventningene - Elektronikknett
EIF Bergen

Møtte forventningene

Elektronikk Industri Foreningens (EIF) eneste utstilling i år, i Bergen, må i store trekk betegnes som en suksess. Etter at utstillinger måtte avlyses tidligere i år, ble det satset mye på nettopp Bergen 17. september. 151 registrerte besøkende må sies å være absolutt tilfredsstillende.

Vi har fulgt messene i en årrekke, og endringene som ble gjort i år mener vi er til det bedre.

Den første endringen var at medlemmene som stilte ut fikk to timer på rigging kvelden før, der alt skulle være klart til et visst klokkeslett. Deretter var det fellesmiddag med sosialt samvær.

Link_bjørn Bjørn Nyjordet fra Link pakket ut og klargjorde standen kvelden før, og det ser ikke ut til at han hadde noe i mot det.

Rolig start
Så selv om det ikke er store stands som mange sikkert synes kan settes opp greit åpningsdagen før dørene åpnes, er det vel kjent at ikke alle klarer det helt. Vel, neste morgen kom, alt var på plass og messen kunne åpnes. Vi gjetter at det skjedde med utstillere som var mer avslappet enn vanlig.

elever Målrettede og bevisste elever var på plass, og gjorde at det var livlig hele formiddagen.

Disse skoleklassene
Det er ikke uvanlig at diverse skoleklasser finner veien til disse utstillingene, etter invitasjon. Skoleelever skal selvsagt ikke undervurderes, siden industrien trenger nyrekruttering hele tiden. Denne gangen var det dog en forskjell. Elevene og lærerne som kom fra videregående elektronikkstudie var gitt oppdrag fra skolen. Det vil si at de hadde en misjon og besøket skulle oppsummeres og gjennomgås i undervisningen senere.

Seminarene
Den delen av arrangementet som vi hadde størst forventninger til, den kraftig oppgraderte seminarbiten. De skuffet ikke. I starten var faktisk lokalet for lite så flere ble overlatt til ståplass. På slutten ble det riktignok tynnere, og da RENAS som siste presentasjon skulle i ilden var det ikke mange igjen. Akkurat det var synd fordi det foredraget burde flere ha hørt på. Det blir noe bredere omtale av dette i Elektronikkk nr 10/2019, men her en kort oppsummering av foredragene:

Startuplab_Kristian Her var interessen stor: Programsjef Kristian Hesthaug i StartUpLab kunne også fortelle at de nylig har åpnet kontor i Bergen.

StartUpLab
Seminarbiten åpnet med StartUpLab som presenterte hva de drev med og hva de kunne tilby. Mye tøft å høre på for tilhørerne, og programsjef Kristian Hesthaug kunne også fortelle at de nylig har åpnet kontor i Bergen. Som noen vet, er StartUpLab, med hovedsete i Forskningsparken i Oslo, vuggen for flere suksesselskaper, for eksempel No Isolation, Huddly og reMarkable. Siden starten i 2012 er det vært 300 startups der 74 prosent av dem fortsatt er i vekst. Og 30 prosent av deltakerne i dag driver med elektronikk maskinvare.

Applica_JanRune Jan Rune Pedersen, sjef for Applica test & sertification, orienterte om hva man må tenke på når produkter skal sertifiseres for EMC og radio. Og ikke minst, hvilke direktiver som gjelder.

Applica
Jan Rune Pedersen, sjef for Applica test & sertification, orienterte om hva man må tenke på når produkter skal sertifiseres for EMC og radio, eller RED (radio equipment directive). Her følger vi og deler direktiver fra EU, og det er litt av en jungel for dem som skal sikre at produktet skal selges i henhold til gjeldende regler. Applica er akkreditert og i likhet med Nemko, kan de sertifisere som såkalt Notified Body for myndighetene innen EMC, RED og MED, blant mye annet.

EKPS_Vidar Vidar Wernøe, EK Power Solutions snakket om arbeidet med «Smartare Elektronik Handboken», boken som skal hjelpe svensk (eller norsk) industri til å jobbe smartere.

EK Power Solutions
Vidar Wernøe, bergenseren som gjorde svenske av seg, snakket om arbeidet med «Smartare Elektronik Handboken». I veldig grove trekk er dette et hefte som skal hjelpe svensk (eller norsk) industri til å jobbe smartere, der hovedhensikten er å beholde industrien innenfor egne grenser. Og ikke minst kompetansen. Igjen vil vi vise til neste nummer av Elektronikk. Men mens du venter kan heftet faktisk lastes ned her i pdf-format. På nettsiden kan også tilleggsbilag lastes ned.

RENAS_Anja Anja Ronesen, RENAS, fortalte om viktigheten av å ha et forhold til sirkulærøkonomi og hvilke ansvar bedriftene har for produkter som leveres til markedet.

RENAS
Vi vil ikke si modig, men litt annerledes å invitere EE-returselskapet RENAS. Men tross alt, i disse tider svært aktuelt. Anja Ronesen, markeds- og kommunikasjonssjef i RENAS AS tok for seg produsentansvar koblet til miljøansvar og muligheter for bedrifter innen sirkulærøkonomien. Avfall er ikke bare avfall som vi vet, og med planlegging helt fra designfasen kan det bli lønnsomt å håndtere ansvaret som følger det å bringe produkter til markedet. Hun kunne også fortelle at neste uke lanseres et lederprogram i sirkulærøkonomi i samarbeid med BI. Oppstart vil skje våren 2020, og de ser for seg fra 20 til 40 ledere fra norsk næringsliv som deltakere i dette programmet. De skal blant annet jobbe med et relevant «case» og sitte igjen med en sluttrapport som kan presenteres i egen bedrift. Mer i Elektronikk nr 10.

På rett vei
Som sagt, vi tror EIF-utstillingene er på rett vei igjen, og opprettholder de kvaliteten på foredragsholderne og utstillingen for øvrig, så vil arrangementet bli noe som er vel verdt å besøke. Første bevis blir i Trondheim, 10.-11. mars 2020.

Det skal også sies at vi snakket med flere utstillere som meldte om god respons og interesse. Slik det jo helst skal være.

Kommentarer