NFC-programmering av LED - Elektronikknett
NLM0010_SOT-23_5pin_vA

NFC-programmering av LED

En ny, effektiv programmeringsmetode for LED-drivere lanseres nå av Infineon, i form av to nye ICer.   

For rask og kosteffektiv implementering av NFC-programmering for LED-drivere, har Infineon Technologies AG utviklet NFC-PWM seriene NLM0011 og NLM0010. NFC-programmering er en fremvoksende teknologi som er utviklet for å erstatte den arbeidskrevende “plugg-inn motstand” metoden for å bestemme strømnivået, med et kontaktfritt NFC-grensesnitt.

I tillegg til å forbedre driftseffektiviteten ved å muliggjøre automatisk programmering i produksjonslinjen, skaper dette også betydelig fleksibilitet i verdikjeden, heter det fra produsenten. Metoden reduserer antall varianter av LED-drivere, forenkler valg av LED-moduler, og tillater end-of-line konfigurering.

Komponentene er trådløse NFC-baserte konfigurasjonskretser med konfigurerbare PWM-utganger, primært designet for LED-applikasjoner. De skal muliggjøre kosteffektiv implementering av NFC-programmering ved å anvende et PWM-signal direkte for å styre den analoge driver-ICen. Sammenlignet med den mikrokontrollerbaserte løsningen blir dermed materialkostnadene (BOM) for systemet redusert. 

Begge komponentene har to driftsmodus, passiv og aktiv. I passiv modus er LED-drivermodulen av, og de PWM-relaterte parameterne kan konfigureres trådløst via NFC-grensesnittet. I aktiv modus, så snart forsyningsspenningen VCC er på, genereres en PWM-utgang i henhold til de lagrede parameterne. Med et eksternt R/C filter, blir PWM-signalet konvertert til den ønskede DCspenningen for å styre strømutgangen til en LED-driver.

En annen viktig egenskap ved NLM0011 er den integrerte ”konstant lumenutgang” (CLO) funksjonen. Denne funksjonen kompenserer for fall i lysstyrken (aldringseffekten) til LED-modulen ved å justere LED-strømmen automatisk etter aldringskarakteristikken til LEDene.