Klart for høstseminar - Elektronikknett
Cadence-screenshot_allegro-pcb

Klart for høstseminar

Elektronikkindustriens Kompetansenettverk (EKN) inviterer til høstseminar, med fokus på konkurransedyktig design og produksjon i Norge.

EKN tar sikte på å gi deltagerne kunnskap for å kunne utnytte muligheter og øke nasjonal og internasjonal konkurransekraft under design- og produksjonsseminaret i Trondheim 5. November i år.

– Per i dag står industriell produksjon for omtrent 11 prosent av verdiskapingen i Norge. Gjennomsnittet i hele EU er omtrent på 16 prosent. Til sammenligning ligger industriandelen i Kina på 43 prosent. Denne statistikken vil vi gjøre noe med, heter det i invitasjonen EKN har sendt ut.

Blant tema som blir tatt opp er utvikling og funksjonalitet til komponenter, utfordringer med mikrovia, design av HDI-kort, termisk design, design av palletter for bølgelodding med mer. I tillegg vil Per Reidar Ørke fra Highstage snakke om hvordan man kan "redusere risiko med full kontroll på produkter, varianter og leveranser for SMB".

Påmelding på www.eknet.no

Kommentarer