Fortsatt plasser på elektronikkseminar - Elektronikknett
EKN-seminar

Fortsatt plasser på elektronikkseminar

Siste sjanse til å melde seg på EKN sitt høstseminar neste uke, med fokus på konkurransedyktig design og produksjon i Norge.

Det er fortsatt noen ledige plasser på Elektronikkindustriens Kompetansenettverk sitt arrangement i Trondheim 5. november, opplyser arrangørene.

EKN tar sikte på å gi deltagerne kunnskap for å kunne utnytte muligheter og øke nasjonal og internasjonal konkurransekraft.

– Per i dag står industriell produksjon for omtrent 11 prosent av verdiskapingen i Norge. Gjennomsnittet i hele EU er omtrent på 16 prosent. Til sammenligning ligger industriandelen i Kina på 43 prosent. Denne statistikken vil vi gjøre noe med, heter det i invitasjonen EKN har sendt ut.

Blant tema som blir tatt opp er utvikling og funksjonalitet til komponenter, utfordringer med mikrovia, design av HDI-kort, termisk design, design av palletter for bølgelodding med mer. I tillegg vil Per Reidar Ørke fra Highstage snakke om hvordan man kan "redusere risiko med full kontroll på produkter, varianter og leveranser for SMB".

Link til program: https://www.eknet.no/wp-content/uploads/2019/10/EKN.pdf

Link til påmelding: https://www.eknet.no/pamelding-ekn-host-2019/

Kommentarer