Vil produsere grafénbatterier i Norge - Elektronikknett
Global avtale om grafenteknologi - vil bygge batterifabrikk i Norge
Vi skal bygge industri i Norge basert på grafén, sier f.v. Stein Erik Bjørnerud (Freber Elektronikk), Bjørnar Iversen (Vili Vé Group), Jan Erik Hennum (Freber Elektronikk) og Morten M. Bakken (Vili Vé Group).

Vil produsere grafénbatterier i Norge

Norsk selskap har sikret seg en global salgs- og distribusjonsavtale med amerikansk grafen-pionér. Avtalen sikrer også rettigheter for å sette opp en fabrikk for grafénbaserte batterier i Norge.

Bakgrunnen er at den amerikanske leverandøren av grafén, grafénoksyd og grafénbaserte superbatterier Nanotech Energy (NTE) for noen uker siden kunngjorde at de har forsert et viktig hinder for å kunne produsere høykvalitets grafénbaserte materialer.  Det første patentet for grafén, som nå er eksklusivt lisensiert til  Nanotech Energy, ble levert i 2002 av dr. Richard Kaner, medgründer i Nanotech og professor i kjemi og materialteknologi  ved UCLA.

Global avtale

Mange gode krefter har samlet seg i selskapet Vili Vé Group AS, og med støtte fra norske samarbeidspartnere i bl.a. Freber Elektronikk og Eltek har de inngått avtale med Nanotech Energy om globalt salg og distribusjon (eksklusiv per kunde) av grafénprodukter og batterier fra det amerikanske selskapet.

Batterifabrikk

I tillegg har Vili Vé Group som mål å sette opp en batterifabrikk i Norge, med to prosesser: For det første vil de kunne motta elektroder fra USA for å sette sammen batteriene til 18650, pouch eller prismatiske celler. For det andre kan de benytte norske naturressurser, grafitt, for å produsere grafen og neste generasjons batterier, og utvikle nye typer batterityper vha. norske og utenlandske spesialister.

Grønt
Grafen-hageavfall Batterimaterialet skal være så rent at det kan benyttes som hageavfall etter bruk.

– Dette skal være «grønn» produksjon vha. vann, vind og sol. Vi har god ressurstilgang i form av verdens reneste grafitt fra norske leverandører, og har inngått intensjonsavtale om leie av 20 mål til bygging av en pilotfabrikk i Mo Industripark, Mo i Rana, forteller Morten M. Bakken og Bjørnar Iversen i Vili Vé Group. – Så snart forskningen på elektroder er ferdig, kan vi sette opp fabrikken relativt raskt, sier Iversen.

Forsket på produksjon

Dr. Kaner hentet i sin tid inn kjemieksperten dr. Maher El Kady til Kaner Lab, og disse to la så grunnlaget for videreutvikling av grafen og superledermaterialer. De ønsket å finne et anvendelig alternativ til den heller upraktiske produksjonsmetoden som blant annet Nobel-prisvinnerne i 2010 demonstrerte (mange mener Kaner burde fått denne prisen, red. anm.), ved å lage stadig tynnere lag av grafitt ved å skalle av lag for lag med limbånd.

Superkondensatorer

Underveis oppdaget forskerteamet at grafénmaterialet hadde ekstreme energilagringsegenskaper: Som en super-superkondensator, med høy kapasitet og rask lade- og utladingssyklus. Fordi man ved hjelp av grafen kan lage kondensatorer med større overflate enn før,  blir det mulig å lage svært raske og energitette batterier. NTE skal klare å produsere mer enn 2500 kvm grafén per gram, noe som gir en formidabel flate å spre ladning på.  – Og den største nyheten er kanskje at siden disse batteriene i praksis lages av karbon og vann, kan de kastes eller brukes som hageavfall, uten fare for miljøet, sier dr. Kaner selv.

Grafénblekk
Grafen-trykte kretser Ved hjelp av relativt enkle prosesser er det muilg å "skrive" kretser i grafén.

Produksjonsmetoden synes enkel i sitt prinsipp; Man blander grafittoksyd med vann, frysetørrer det og utsetter det for laserglimt. Lysenergien omdannes til varme og brenner vekk oksygenet – og man sitter igjen med rent grafén. På denne måten er det mulig å «skrive» elektroder/kretser i grafen. I sin enkleste form, ved hjelp av grafittoksyd på en CD og bruk av en vanlig CD-etikettskriver. Dette skal videreutvikles til stadig bedre produksjonsmetoder for superkondensatorer og batterier.

Ekstrem overflate

– Det er allment kjent at egenskapene til grafen varierer avhengig av antall lag. Det høye overflatearealet for vårt grafen har potensiale til å endre grafénindustrien dramatisk, sier dr. Maher El Kady.  – Vi produserer allerede superbatterier, superkondensatorer, ledende blekk og ledende epoksy med uovertruffen ytelse, og har på ansvarlig vis styrket vår ledelse i hvert av disse feltene, ved å gjøre dem alle tryggere, understreker han.

Industrieventyr

Nå ønsker Vili Vé Group å få med seg flere aktører på et industrieventyr i Norge: – Vi ønsker å bygge industri i Norge. Vi tenker langsiktig, og skal både produsere og innovere, sier Bakken. Derfor inviterer de nå industrifolk til å delta. – Vi skal bygge clustere som kan være med og utvikle løsninger for energilagring til forskjellige sektorer, slik at vi kan bygge opp en hel verdikjede, understreker Iversen. Han oppfordrer interesserte til å finne mer informasjon på hjemmesiden www.vilivegroup.com.

Fem generasjoner
Grafen-Nanotech-batt_roadmap Superbatteriene i grafén skal utvikles stegvis i flere generasjoner, med forskjellige egenskaper og anvendelser. Energitettheten og lade-/utladingshastigheten blir svært høy, sammenlignet med Li-ion batterier, samtidig som sikkerheten og de miljømessige aspektene skal bli bedre. Illustrasjon: Nanotech Energy

Utviklingen av batteriteknologien er inndelt i fem generasjoner, der den første allerede er klar. Her snakker man 2500-3500mAh med indre motstand på bare 30 mOhm og opp til 1000 ladesykluser. Så utvikles teknologien gradvis i flere generasjoner og for ulike anvendelser, opp til generasjon V, som skal klare mellom 6450 og 8500 mAh og ha indre motstand på kun 5 mOhm!

Sikre og anvendelige

Et viktig poeng er at batteriene vil være mye sikrere enn dagens Litium-batterier, som fører med seg brann- og eksplosjonsfare både under transport og bruk. Grafénbatteriene, derimot, er ikke-brennbare og giftfri. Aktuelle anvendelser omfatter alt man kan tenke seg, fra biler til smarttelefoner, datamaskiner, sol- og vindenergi, stabilisering av kraftnett, elverktøy, medisin, forsvar og alle andre steder elektrisk energi skal lagres eller brukes.

NTE jobber i dag med fire andre batterikjemier som skal kunne takle alt fra økt elektrokjemisk ytelse til bedre sikkerhet og lavere kostnad.

Vil ekspandere globalt

– Vi har planer om å ekspandere globalt som distributør, og skal etablere oss i Asia, bl.a. i  Hong Kong og Taiwan, sier Bakken. Med seg i Vili Vé har han en sterk ressursgruppe på rundt 20 personer med lang erfaring og høy kompetanse, inkludert serieentrepenøren dr. Jack Kavanaugh, CEO i Nanotech Energy, Per Otto Dyb, Robin Waaler, Bjørnar Iversen, Erik Myhre, FoU-direktør i Eltek, og Stein Erik Bjørnerud, Freber Elektronikk.

Produktporteføljen fra NTE omfatter: Superbatterier, superkondensatorer, grafén, blekk, pulver, pasta og epoksy, samt nanotråder i sølv.

Vili og Vé var for øvrig, ifølge norrøn mytologi, brødrene til guden Odin. Sammen skapte de Jorden av den døde kroppen til jotnen Yme.

Se illustrerende videoer av grafénteknologiene her:

https://www.youtube.com/watch?v=-NM0lWTfAv0&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=PuHrUnCOWWo&t=26s

Kommentarer