EIF – en unik forening i hundre! - Elektronikknett
EIF-topp-IMG_7933
Arkivfoto

EIF – en unik forening i hundre!

Svein Hermansen, styreleder i Elektronikk Industri Foreningen (EIF), sier i denne kronikken litt om foreningen og foreningens fremtid.

EIF-Svein_Hermansen Svein Hermansen, EIF.

EIF er fortsatt en ganske unik forening, som den også var da det midt på 1980-tallet ble tatt grep for at elektronikkimportørene skulle kunne samles under en felles organisasjon. Formålet var å følge opp avtaler, direktiver, bransjestatistikker og andre saker bransjen hadde behov for. Foreningen drives av et sekretariat som sørger for riktig drift, tjenester til medlemsbedrifter og en nødvendig tyngde og juridisk bistand i markedet. Utstillingene kom til på slutten av 80-tallet og har siden det vært en viktig aktivitet i markedet.

EIF-sitat1

Bransjen har endret seg vesentlig siden den gang, i tillegg til at markedet, distribusjonsmønsteret og kunders kjøpsrutiner er totalt forskjellige. I 2013 så EIF-styret behovet for å endre på strukturen, fra å være en importørforening til å bli en samlende aktør innen elektronikkindustrien. Med andre ord, en bransjeorganisasjon for hele elektronikkindustrien og deres aktører. Navnet «EIF» var godt etablert i norsk elektronikkbransje, så man ble enige om å endre navnet fra Elektronikk Importør Foreningen til Elektronikk Industri Foreningen, sånn at forkortelsen EIF kunne bestå. Viktigere enn navneendringen, var endringen av selve konseptet for å få med bedrifter fra områdene automasjon, produksjon og utvikling. Web-sidene ble mer informative og søkemulighetene bedret for produkter, tilbydere og bransjeinformasjon.

Utstillingene har hovedfokus blant foreningens medlemmer og dermed i arbeidet som foreningen gjør. Til tider er fokuset så stort at det øvrige arbeidet kommer i skyggen av messene. Styret har i lengre tid sett at det er behov for å ta et større grep og finne ut hvordan vi skal hjelpe medlemmene og bransjen videre i et lite, men svært viktig marked for norsk industri. Opprettelsen av en digitaliseringsminister i Norge er i første omgang ment å ta seg av IKT og infrastruktur, men vil også fort komme inn i vår bransje når digitaliseringen skal utvikles og brukes på de fleste områder innen industri, forskning og kompetanse.

EIF-sitat2

EIF sin oppgave blir å opprettholde en felles forening som samler produsenter, distributører og utviklere, sånn at vi tilfører de nyeste produktene og den nyeste kompetansen til markedet. Samtidig kan vi vise produkter, tjenester og løsninger «live» på utstillinger i nærheten av kundene og på websidene. Websidene reflekterer produkter og områder i bransjen, med kunnskap og kompetanse, informasjon om produsenter og hvem som tilbyr hva.

Dugnadsånd og felles innsats for å opprettholde bransjen og foreningens aktiviteter, er bærebjelken i suksessen. Det er ikke sånn at hvis EIF-styret tar de riktige grepene, så blir det suksess. Suksessen ligger i fellesinnsatsen fra medlemmer og kunder, hvor alle bidrar til å få oppslutning rundt aktivitetene. Når EIF-styret nå legger til rette for å forbedre og utvikle produktet EIF, så er vi likevel avhengige av medlemmenes drahjelp og innsats. Det nytter ikke å sitte og vente på at EIF skal bygge opp sin egen database og invitere kundene, at EIF skal annonsere og markedsføre, sånn at utstillere og medlemmer kommer til dekket bord.

EIF-sitat3

EIF er et verktøy som har liten effekt hvis ingen bruker det. Alle medlemsbedrifter med sine salgs- og markedsapparater må brette opp ermene og ta sin skjerv. Vi må kontakte kunder, legge messer og EIF-linker på egne hjemmesider og sørge for å bidra med gode foredrag på messene. Alle må møte opp der det skjer og være aktive på medlemsmøtene og i de nye faggruppene, hvor hovedlinjene trekkes og idéene meisles ut. Hvis man ikke ønsker å delta på messene,

så tenk to ganger om man kanskje likevel har noe å bidra med. Det må sørges for at hver medlemsbedrifts produkter og tjenester er enkle å finne på eif.no og at informasjonen er oppdatert til enhver tid. Kort sagt, økt fokus på EIF-utstillingene, websidene med nyhetskarusell og oppslagsverk, medlemsmøter og i faggruppene.

EIF-sitat4

Vi tror at økt fokus vil gjøre messene enda mer interessante og et sted hvor man kan se på og høre om produkter man fant på web. Med gode og informative aktiviteter fra EIF sin side, skal EIF sine aktiviteter være en del av kundenes hverdag og kilde til oppdatert og nyttig informasjon. Vi sees på messer, på nett og i det daglige arbeidet for en felles norsk elektronikkindustri.

Artikkelen ble også publisert i Elektronikk nr 3/2019

Vil du lese mer om foreningen, ta en titt på historien om begynnelsen i vår 50 års jubileumsutgave.

Kommentarer