IoT inntar industri og helse - Elektronikknett
Maxim-HSP-2-PR

IoT inntar industri og helse

electronica 2018: Industri og helse er noen av markedene som nå for alvor drar nytte av IoT-trenden, og stadig mer intelligens flyttes ut i ”utkanten” av nettverkene, enten det er i roboter eller i e-helseprodukter.

– Vårt fokus er å utvikle små og energigjerrige produkter. Alle forstår at det er trenden i forbrukermarkedet, men det er kanskje ikke like selvsagt i industrimarkedet. Vi ser for eksempel en ny klasse silisiumprodukter for Industri 4.0 og selvstyrende digitale fabrikker, samt for helse-/medisinmarkedet, sier Sui Shieh, direktør for industri og helsemarkedet i Maxim Integrated.

Lokal prosessering
Maxim-Industry 4 Stadig mer intelligente kant-noder kjennetegner introduksjonen av Industri 4.0.

Et viktig poeng med Industri 4.0 er at intelligensen flytter ut i kanten av nettet; der styresystemene, PLSene og robotene er. – Det er enorme mengder data som samles inn av utallige sensorer her i ytterkanten av nettet, og man ønsker lokal prosessering av data. Og kravene til miniatyrisering og energieffektivitet finner vi også her, sier Shieh. Markedet for kompakte PLSer vokser to ganger raskere enn store PLSer (PLC), ifølge Shieh.

Demo-PLS krymper

Maxim har på hver electronica-messe demonstrert hvordan en PLS-enhet (programmerbar logisk styring) krymper: Fra en mikro-PLS med 75 Maxim-ICer i 2014, som krympet 2,5 ganger til 2016 da de viste en ”Pocket IO” enhet med 28 Maxim ICer, og til årets demo med en ny mikro-styreenhet, med samme ytelse som den foregående men ti ganger mindre og med halve strømforbruket. Denne modulen bruker bare 12 Maxim-ICer. Modulen er basert på I/O- og kraftkomponenter som lanseres på electronica 2018, detaljer kommer etterhvert.

Helse vokser
Maxim-Sui_Shieh 2018 – Vi ser en ny klasse silisiumprodukter for Industri 4.0 og selvstyrende digitale fabrikker, samt for helse-/medisinmarkedet, sier Sui Shieh i Maxim Integrated. Av nyhetene Maxim kommer med er et referansedesign for et ”helsearmbåndsur” som bl.a. kan måle EKG, hjertefrekvens og temperatur.

Helseteknologi er et annet marked som er virkelig spennende, både for ”brukerne”, og halvlederprodusentene. – 10 prosent av verdens BNP brukes i helsesektoren, så det er helt klart store muligheter her, sier Shieh. – For eksempel er forhindring og tidlig deteksjon av sykdommer, samt overvåking av kroniske sykdommer, spesielt viktig, fremholder Shieh, og viser til eksempler som en blodsukkermåler og et EKG-”plaster” som enkelt kan festes på pasienten.

Sparer måneders utvikling

Maxim har tidligere lansert en utviklingsplattform for helseprodukter (MAXREFDES100), men fikk tilbakemeldinger om at den kanskje var litt upraktisk i noen tilfeller. Derfor tok de frem et nytt referansedesign i form av en armbåndsløsning nå i juni, og lanserer i disse dager enda en armbåndsløsning, i form av referanseplattformen Health Sensor Platform 2.0 – MAXREFDES101 – som Shieh hevder kan spare måneder med utviklingstid. Plattformen inneholder nemlig – som den første på markedet – funksjoner for overvåking av EKG, hjertefrekvens og temperatur.

Vitale komponenter

Sensorplattformen inneholder vitale komponenter fra Maxim, som optisk puls- og hjertesensoren MAX86141, EKG-sensoren MAX30001, mikrokontrolleren MAX32630, kraftstyringskretsen MAX20303, temperatursensoren MAX30205 og sensorhuben MAX32664, som også håndterer algoritmer for hjertefrekvensen.

Maxim-HSP-2-PR

 

 

Kommentarer