Tester om kabel er ”live” - Elektronikknett
Anritsu-ma25100a-rf-power-indicator

Tester om kabel er ”live”

Nytt og aktuelt produkt skal gjøre det enkelt å teste om RF kabler er aktive, før man begynner å måle.

Ifølge distributøren har mange vist interesse for et nytt produkt fra Anritsu, MA25100A RF Power Indicator. Denne brukes til å bestemme hvorvidt en kontakt er "live" med RF signaler, som potensielt kan skade følsomt måleutstyr, i området 400 MHz til 4000 MHz.

Det er bare å kople MA25100A (med en hann 7/16 kontakt) til kontakten det er spørsmål om, og den vil indikere om det er høye RF-nivå til stede: Gul LED dersom RF > +17 dBm (50 mW) eller rød LED hvis RF > +27 dBm (500 mW).

Indikatoren skal kunne tåle RF-effekt opp til +50 dBm (100 W) fra en 50 Ω kilde. Den skal videre ha høy VSWR og bør ikke benyttes som en 50 Ω terminering.