Bygger bredbånd på høyfjellet - Elektronikknett
Bygger bredbånd på høyfjellet

Bygger bredbånd på høyfjellet

Eidsiva Bredbånd utfordret krevende terreng, og sørget for at hyttegjester på Sognefjellet kunne nyte godt av bredbånd i påsken.

Mange av oss forventer å kunne være på nett også mens vi er i høyfjellet, og da kreves det utbygging. Påsken 2016 kunne gjestene på Sognefjellshytta og 7 andre turisthytter i området nyte godt av bedre signaler. Men et slik prosjekt skjer imidlertid ikke helt av seg selv.

Prosjektet kom i gang ved at Lom kommune kontaktet Eidsiva bredbånd på vegne av turistbedrifter i kommunen. Turistbedriftene ønsket bedre båndbredde, slik at de de kunne være konkurransedyktige og ikke tape markedsandeler i et marked hvor kundene forventer god bredbåndstilgang nesten uansett hvor man befinner seg.

Etter befaring, ble det klart at dette prosjektet kunne det bli noe av. Flere bedrifter i Lom kommune ønsket oppgradering til bedre linjer, og en offensiv kommune bidro også med investeringer i prosjektet, forteller prosjektleder hos Eidsiva bredbånd, Anne Johnsgård. Et samarbeid mellom kommune, næringsliv og Eidsiva bredbånd som utbygger ga resultater.

Rent praktisk sendes signalene via radio til master som tar ned signalene og viderefører disse. Opp til Storhøi er det etablert en radiolinje med svært høy kapasitet, og masten på Storhøi er det største knutepunktet i nettet da signalene videresendes ut på nye radioer herfra. Noen bedrifter har fiber som siste ledd inn til seg, blant annet til Sognefjellshytta.
- Hovedutfordringen for prosjektet var terrenget, fastslår Anne Johnsgård, som berømmer kommunen og bedriftene for sitt samarbeid på tvers. Verdt å nevne er at utbyggingen av et oppgradert og mer robust nett også kommer alle øvrige bredbåndskunder i Bøverdalen til gode.

Daglig leder på Sognefjellshytta, Råmund Munhjeld, forklarer ønsket om båndbredde slik: – Våre gjester er like avhengige av nett her som om de var på et hotell i Oslo. Bilder skal ut på Instagram og på Facebook, og for oss er jo dette ekstra markedsføring og god merkevarebygging. Stadig flere arbeidsoppgaver hos oss er avhengig av god båndbredde. Bookingsystemer er bare ett eksempel. Også Råmund berømmer den gode samarbeidsprosessen mellom aktørene.

- For ett år siden hadde vi en linje på fire megabit. I dag har vi 100. Det er et enormt løft!