Gelbokser for kabelskjøting - Elektronikknett
Kab-Gelboks-Proxll
Gelbokser lanseres som en sikker og økonomisk løsning for skjøting og forgrening av kabler.

Gelbokser for kabelskjøting

Bruk av gelbokser for skjøting av kabler er en rask, sikker og god økonomisk løsning som kan benyttes både innen- og utendørs, i bakken og i vann, ifølge Proxll.

Selskapet lanserer det de mener er en effektiv og rimelig løsning for skjøting og forgrening av kabel. Gelboksene kan benyttes ved skjøting og reparasjon av alle typer kabler fra 7 – 25 mm Ø.

Praktisk
«Bruk av gelbokser for skjøting og forgrening av kabler er en enkel og praktisk løsning. Det er ikke behov for spesialverktøy og boksene har ubegrenset lagringstid og er temperaturbestandige mellom -40 og +140 °C. Dette gjør at de fint kan ligge på lager eller i bilen og dermed alltid være tilgjengelige. Prisen er i tillegg svært gunstig. Vi har stor tro på produktene. Alternativet har til nå vært de mer arbeidskrevende og mer kostbare», heter det i en melding fra selskapet.

Varer i 30 år
Gelboksene er testet for permanent bruk i minimum 30 år og gelen som benyttes er av typen GQ, som er optimalisert både for å kunne isolere og forsegle. Alle gel-produktene er testet etter DIN 50393 og kan derfor med sikkerhet benyttes både innen- og utendørs, i bakken og i vann. Typiske bruksområder for disse produktene er skjøting og forgrening i lavspenningsanlegg <1 kV, forgreining og skjøting i telekabelløsninger, reparasjon av kraftkabel og forbindelse av Coax- og CATV-kabler. Gel-boksene er produsert i Tyskland.

Kommentarer