Bransjenorm for kabling i nye boliger - Elektronikknett
Kabel-Bransjestandard
IKT-Norge har sammen med bredbåndsutbyggerne utarbeidet en bransjenorm for fysisk infrastruktur i nybygg.

Bransjenorm for kabling i nye boliger

Bredbåndsoperatører opplever til stadighet at utbygging av bredbåndsinfrastruktur (føringsveier, rør, tilkoplingspunkter med mer) i nye boligprosjekter er dårlig planlagt, og ofte lavt prioritert av utbyggerne.

Som en følge av dette kommer bredbåndsutbyggerne i mange tilfeller sent – eller i verste fall aldri – inn i planprosessene, og resultatet blir naturlig nok at etablering av tilkoplingspunkter og tjenester blir unødig kronglete og lite kostnadseffektivt, skriver Bjørn Rønning, Norsk Fiberforum/IKT-Norge i et innlegg på Fiberbloggen.

Et eksempel som illustrerer noe av problemstillingen er utbygging av rørstruktur med for liten indre diameter, noe som vanskeliggjør eller umuliggjør blåsing av fiber eller kabel. Merkostnaden ved å gå opp et hakk i rørdiameter er marginal i forhold til å måtte bytte rør eller bygge parallelle rør, skriver han.

Som et konstruktivt tiltak i denne sammenhengen har IKT-Norge sammen med bredbåndsutbyggerne etablert en bransjenorm for bygging av fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg som et bidrag til en fremtidsrettet og forsvarlig utbygging av bredbåndsnett i byggeprosjekter. IKT-Norge utarbeider bransjenormer for å hjelpe både leverandører og innkjøpere til å komme raskere til gode avtaler. En bransjenorm er et effektivt verktøy for å sikre kvalitet på utført arbeide, samt å gjøre det lettere å identifisere seriøse aktører og tjenestetilbydere.

Denne bransjenormen handler kort fortalt om et sett med enkle og tydelige retningslinjer for hvordan bredbåndsinfrastruktur skal planlegges i nybygg, og er selvsagt nøytral med tanke på anvendt fysisk aksess (fiber, cat 5/6, etc.). Normen fokuserer derfor på selve rørinfrastrukturen og ikke på kablene.

Målet er at alle rom i boligselskapenes boenheter skal få fullverdig tilgang til det digitale universet.

Bedriftene som retter seg etter “Bransjenormen for fysisk bredbåndsinfrastruktur i
nye bygninger” gjør dette for vise at de er opptatt av å ta ansvar for å bygge en effektiv og fremtidsrettet infrastruktur i i nybygg. Investering i god bredbåndsinfrastruktur vil gi nye boliger en høyere bruksverdi og lengre levetid i fremtiden.

Den nye bransjenormen finner du på denne lenken:  ikt-norge.no/bransjenormer/kabling-i-nye-boliger/

(Kilde: Fiberbloggen)