Enklere å blåse fiber - Elektronikknett
Fiber-blåsemaskin-Fiberworks-x5xtsjs4gr5vg9z0lz4h

Enklere å blåse fiber

Microflow Touch er en helautomatisk blåsemaskin for FTTH-bruk.

Av alle maskinene på markedet er Microflow den eneste med såkalt fiber-stop teknologi, opplyser leverandøren Fiberworks AS.

Fiber-blåsemaskin-Fiberworks-x5xtsjs4gr5vg9z0lz4h

I maskinen sitter det en sensor som oppdager motstand i kabelen, og som dermed stopper fremføringen. Maskinen vil deretter trekke kabelen noe tilbake og forsøke igjen opptil tre ganger.

Ved bruk av korrekt type plugg i enden på røret vil maskinen kunne føre kabelen helt frem og stoppe av seg selv. Operatøren får dermed frigjort tid til å gjøre andre ting.

Kontrollenheten som følger med maskinen gir full kontroll over alle funksjoner, som fart, trykk osv.

– Kunder har oppgitt at de har halvert tiden de bruker på blåsing med Microflow Touch, hevder Fiberworks i en pressemelding.