Løper og deler levende bilder i sanntid - Elektronikknett
hanske_mobil_IT-FOU
Bildet illustrerer løper med kamera på brystet som filmer og deler live-video, og som styres av interaktiv handske. Foto: Joakim Karlsen.

Løper og deler levende bilder i sanntid

Forskere ved Høgskolen i Østfold ønsker å se nærmere på hvordan teknologi du bærer på kroppen under løping benyttes på enklest mulig måte til å filme og rapportere direkte til sosiale medier.

– Sporingsutstyr er i dag vanlig utstyr innen sportsverdenen, mest til privat bruk. Dette ser vi for oss kan utvikles og tilpasses sånn at folk lettere kan dele idrettsaktiviteter med andre på sosiale medier, med video og lyd og ikke bare data om hastighet, trasé og puls, sier ansvarlig for forskningsprosjekt ved Høgskolen i Østfold, Joakim Karlsen.

Ønsker å gjøre deling-i-fart enklere
Målet med forskningsprosjektet ved HiØ er å utforske og få en bedre forståelse av problemstillinger knyttet til bruken av live-videosporing i relasjon til løpsarrangementer. Et viktig spørsmål i prosjektet er hvordan løperne forholder seg til å dele slike videoer med venner og bekjente samtidig som de løper, styrer teknologien og er et levende kamera. Blant annet ønsker forskerne å utvikle teknologi som er minst mulig distraherende å benytte, enkelt å kontrollere og som gjør det lett å dele i sosiale medier.

– Vi håper gjennom de undersøkelser vi har gjort, og kunne opparbeide oss tilstrekkelig kunnskap for videreutvikling av teknologien slik at den blir brukbar til dette formålet, forklarer Karlsen.

Susanne_foU-IT654 Forsker Susanne Stigberg ved HiØ tester funksjonalitet til prototypen interaktiv handske. Foto: Joakim Karlsen.

Aktive løpere tester utstyret
Forskere tester utstyret ved å la løpere filme under løpekonkurranser, og dele filmen direkte i sosiale medier. Løperne blir deretter intervjuet og spurt om hvordan det oppleves å dele filmen direkte ved hjelp av teknologien.

interactive_hand654 Figuren viser prototype fra hanske til mobil til sosiale medier.

Prøver ut strømming direkte til Facebook
Så langt er prototype laget og testet ut på løpere. Dette er gjort ved hjelp av en standard sportshanske med sensorer som styrer videokameraet på en smarttelefon festet på kroppen.

Forskerne ved Høgskolen i Østfold som deltar i prosjektet er høgskolelektor ved Avdeling for informasjonsteknologi Joakim Karlsen, og stipendiat Susanne Stigberg ved samme avdeling.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse og finnes også på HiØ's nettside.

Kommentarer