Interesse for norsk fiberteknologi - Elektronikknett
KableTV-Transpacket
Transpacket viste subsystemversjoner av sin Fusion-teknologi på fagmessen WDM & Next generation optical networking og fikk god mottakelse.

Interesse for norsk fiberteknologi

TransPacket viste nye subsystemer av sin teknologi for virtuell Ethernett-bølgelengde, under fagmessen WDM & Next generation optical networking i Nice, og fikk god oppmerksomhet rundt den norske teknologien.

Blant annet ble det norske oppstartsfirmaet, som baserer seg på optiske transportsystemer, viet omtale i fagtidsskriftet Lightwave.

Subsystemer
På messen lanserte Transpacket subsystemversjoner av sin Fusion-teknologi, som går ut på å sende Ethernet-trafikk med samme tjenestekvalitet som en bølgelengde og med samme nettutnyttelse som ved pakkesvitsjing.

Selskapet har nærmere bestemt gjort tilgjengelig FPGA-baserte IP-blokker, så vel som innvevd Netconf/Yang-, CLI-, og SNMP programvare. De har også tatt frem en komplett plattform for systemevaluering.


Øker kapasitet i optiske nett

TransPacket har tidligere tilbudt sin Fusion-teknologi i form av nettverksnoden FUSION H1 (tidligere omtalt i Elektronikk). Teknologien skal øke kapasiteten i fiberoptiske nettverk ved å sende inn Ethernet-pakker i underutnyttede bølgelendger. Disse «virtuelle bølgelengdene» muliggjør ytelse tilsvarende svitsjede nettverk og støtter høy tjenestekvalitet (QoS). Det resulterende, “Integrated Hybrid Optical Network” kombinerer egenskapene til pakke- og kretssvitsjede nett. I Norge har bl.a. operatørselskapet Blix Solutions tatt i bruk disse systemene.


FPGA-basert

De FPGA-baserte subsystemene skal gjøre andre systemleverandører i stand til å implementere disse egenskapene i sine plattformer. Den Netconf/Yang-baserte, innvevde programvaren muliggjør standardisert støtte for nettverksstyring og programvaredefinert nettverk (SDN).


Kostbesparende

– Fusion-teknologien muliggjør isolerte, virtuelle bølgelengdetjenester med null pakketap, svært lav pakkejitter, og lav forsinkelse over en 10G Ethernet transportvei eller bølgelengde. Dette gjør operatørene i stand til å tilby tjenester til betydelig lavere produksjonskost enn den tradisjonelle måten med å reservere en fysisk bølgelengde eller tidsluke gjennom et nettverk, forklarer teknisk direktør Steinar Bjørnstad, som ser muligheter i mange markeder.

Kommentarer