Standarder - Elektronikknett

Standarder

galileotest

Når GPSen svikter

Satellitter hjelper oss til å finne frem i lufta, på havet og på land. Men hva skjer når GPSen ikke lenger virker som normalt? Norsk Romsenter har sendt ut en pressemelding som peker på at mange faktorer gjør at man ikke kan stole blindt på GPS'en som nå er et vanlig hjelpemiddel for alle.