Utvikling - Elektronikknett

Utvikling

Altium_18

Altium Designer 18 lansert

Altium Designer 18 er i følge EDA-leverandøren Altium den kraftigste, mest moderne og brukervennlige utgivelsen til dags dato. Den nye versjonen har viktige oppdateringer og ytelsesforbedringer, sammen med nye og forbedrede funksjoner som skal øke designproduktiviteten betydelig.