Utvikling - Elektronikknett

Utvikling

DataRespons_Stand

Kontrakt med norsk kunde

Nok en kontrakt er meldt fra Data Respons. Denne kontrakten gjelder utviklingstjenester, programvareutvikling og smarte løsninger som integreres i kundens produkter. Utviklingen og prototype-leveransene vil foregå i løpet av 2019 med potensial for etterfølgende leveranser av løsninger.