Telekom - Elektronikknett

Telekom

lam

Storpilot for sporing av sau

Ved hjelp av den nye mobilteknologien Narrowband IoT (NB-IoT) skal Telia Norge og oppstartsselskapet Nortrace spore 1000 sauer på sommerbeite i Lyseheiene. Sauer fra Jæren er dermed en del av verdens største NB-IoT-pilot, og både bonde og dyr kan gå en tryggere sommer i møte.

Abraham Foss, Telia

Sikret frekvenser

Telia Norge sikret seg viktige ressurser i 900-frekvensauksjonen som nylig ble avsluttet. De attraktive frekvensene danner bærebjelken i mobilnettinfrastrukturen til selskapet, og vil bli viktige på veien mot utbygging av 5G.