Messer og Konferanser - Elektronikknett

Messer og Konferanser

EIF Bergen

Møtte forventningene

Elektronikk Industri Foreningens (EIF) eneste utstilling i år, i Bergen, må i store trekk betegnes som en suksess. Etter at utstillinger måtte avlyses tidligere i år, ble det satset mye på nettopp Bergen 17. september. 151 registrerte besøkende må sies å være absolutt tilfredsstillende.