Mønsterkort - Elektronikknett

Mønsterkort

DesignTrue_DfM

Produksjonsklart mønsterkortdesign i sanntid

Fag_vignett

Programvare for mønsterkortlayout har til nå kun verifisert avstander og elektriske regler som online sjekk av designregler (DRC). OrCAD og Allegro fra Cadence Design Systems har nå en sanntids DFM (Design for Manufacturability)-sjekk med 2.500 integrerte regler for produksjon. Regler som legges inn i «Constraint Manager» gir sanntidssjekking og viser spesifikasjoner for forskjellige produksjonslinjer under layoutprosessen. Dette forbedrer designkvalitet og sparer tid og kostbare iterasjoner gjennom DFM-sjekk som en etterprosess.