Kraftelektronikk - Elektronikknett

Kraftelektronikk

Toshiba-efuse

Den intelligente sikring

Noen av historiens store forskere er uløselig knyttet til ingeniørarbeid på laboratoriebenken. Vi sender noen tanker til den tyske fysikeren George Ohm når vi håndterer motstander. Det samme gjelder den engelske forskeren Michael Faraday når vi velger kondensatorene våre, og den amerikanske forskeren Joseph Henry når vi dimensjonerer induktorer. Og mens det 19. århundre smilte vennlig mot disse tre elektriske kjernekomponentene, ser det ut til at interessen avtok før noen kvantifiserte egenskapene til den beskjedne sikringen.