IoT - Elektronikknett

IoT

Smartbjella

Digital gjeterhund

Over 100.000 sauer kommer aldri tilbake fra sommerbeite. Nå har det kommet en ny, smart sauebjelle – Smartbjella – som med tingenes internett og Telenor skal hjelpe norske bønder med å holde oversikt over sauer på beite i utmark. Allerede i sommer skal 15.000 sauer utstyres med denne nye teknologien.

smart_city

Måler pulsen på byen

Telia Company lanserer en ny tjeneste, City Vitality Insights. Dette er tenkt å hjelpe byer i Norden og Baltikum til å forbedre opplevelser for både lokalbefolkningen og besøkende, samtidig som de gir en nøyaktig måte å måle virkningen av byplanlegging på.