Innovasjon - Elektronikknett

Innovasjon

blueye

Forskningsrådets innovasjonspris til Asgeir J. Sørensen

Forskergründer og professor ved NTNU Asgeir J. Sørensen mottar Forskningsrådets innovasjonspris for 2019. Han leder senter for fremragende forskning NTNU AMOS – Centre for Autonomous Marine Operations and Systems og har sammen med andre AMOS nøkkelforskere startet syv vekstselskaper som tilsammen har en aksjonærverdi på flere hundre millioner kroner og sysselsetter over 200 personer.

Smartbjella

Digital gjeterhund

Over 100.000 sauer kommer aldri tilbake fra sommerbeite. Nå har det kommet en ny, smart sauebjelle – Smartbjella – som med tingenes internett og Telenor skal hjelpe norske bønder med å holde oversikt over sauer på beite i utmark. Allerede i sommer skal 15.000 sauer utstyres med denne nye teknologien.