Fagartikler - Elektronikknett

Fagartikler

BigDataxprize12

Kan Big Data redde liv?

Data om oss fra Internet, mobiltelefoner, kameraer, sensorer, bankkort, sosiale medier, aktivitetsarmbånd osv. blir samlet inn og kan lagres. Denne massive inn-samlingen av data gir nye muligheter for helsevesenet.