Fagartikler - Elektronikknett

Fagartikler

design-analysis-h (33)-08

En praktisk implementasjon av tapsfri kompresjon i HEVC

Fag_vignett

Hvis du har gått til innkjøp av en moderne UHD TV de siste årene, så sitter du på et panel som har evnen til å presentere opp til 2,24 GB med rå bildedata per sekund. Dette tilsvarer lagringsplassen til en UHD Blu-ray plate på under 45 sekunder. Hvordan har det seg da at vi kan bruke disse UHD Blu-ray platene til å vise timelange filmer? Svaret ligger i bruken av video-kompresjonsalgoritmer som High Efficiency Video Coding (HEVC/h.265). Denne videokompresjonsstandarden er utviklet for å takle de harde kravene som kommer av en mer enn firedobling i pixel-datamengden vi har sett de siste årene.

DesignTrue_DfM

Produksjonsklart mønsterkortdesign i sanntid

Fag_vignett

Programvare for mønsterkortlayout har til nå kun verifisert avstander og elektriske regler som online sjekk av designregler (DRC). OrCAD og Allegro fra Cadence Design Systems har nå en sanntids DFM (Design for Manufacturability)-sjekk med 2.500 integrerte regler for produksjon. Regler som legges inn i «Constraint Manager» gir sanntidssjekking og viser spesifikasjoner for forskjellige produksjonslinjer under layoutprosessen. Dette forbedrer designkvalitet og sparer tid og kostbare iterasjoner gjennom DFM-sjekk som en etterprosess.