Fagartikler - Elektronikknett

Fagartikler

design-analysis-h (33)-08

En praktisk implementasjon av tapsfri kompresjon i HEVC

Fag_vignett

Hvis du har gått til innkjøp av en moderne UHD TV de siste årene, så sitter du på et panel som har evnen til å presentere opp til 2,24 GB med rå bildedata per sekund. Dette tilsvarer lagringsplassen til en UHD Blu-ray plate på under 45 sekunder. Hvordan har det seg da at vi kan bruke disse UHD Blu-ray platene til å vise timelange filmer? Svaret ligger i bruken av video-kompresjonsalgoritmer som High Efficiency Video Coding (HEVC/h.265). Denne videokompresjonsstandarden er utviklet for å takle de harde kravene som kommer av en mer enn firedobling i pixel-datamengden vi har sett de siste årene.