EDA - Elektronikknett

EDA

DesignTrue_DfM

Produksjonsklart mønsterkortdesign i sanntid

Fag_vignett

Programvare for mønsterkortlayout har til nå kun verifisert avstander og elektriske regler som online sjekk av designregler (DRC). OrCAD og Allegro fra Cadence Design Systems har nå en sanntids DFM (Design for Manufacturability)-sjekk med 2.500 integrerte regler for produksjon. Regler som legges inn i «Constraint Manager» gir sanntidssjekking og viser spesifikasjoner for forskjellige produksjonslinjer under layoutprosessen. Dette forbedrer designkvalitet og sparer tid og kostbare iterasjoner gjennom DFM-sjekk som en etterprosess.

Altium_18

Altium Designer 18 lansert

Altium Designer 18 er i følge EDA-leverandøren Altium den kraftigste, mest moderne og brukervennlige utgivelsen til dags dato. Den nye versjonen har viktige oppdateringer og ytelsesforbedringer, sammen med nye og forbedrede funksjoner som skal øke designproduktiviteten betydelig.