Kraftforsyning med høy toppbelastning for medisinsk laser - Elektronikknett
powerbox-laser

Kraftforsyning med høy toppbelastning for medisinsk laser

Powerbox har lansert en ny kraftforsyningsløsning for applikasjoner med høy topp (peak)-belastning innen medisinsk sektor. Den er basert på digital styring og teknikker for å håndtere lagring av høye energier.

Serien som bærer navnet SMM3000A80024C leverer en repeterbar peakeffekt på 2,25 kW for medisinske lasere. Den er i samsvar med medisinske sikkerhetsstandarder og for støysvak bruk i et termostyrt kjølesystem.

Fra kosmetisk- til generell kirurgi kreves det kraftforsyninger som er i stand til å levere svært høye maksimale energinivåer til laseren eller utladningsrørene. Imidlertid genererer høye peak-energier og repetisjon av disse elektromagnetisk utstråling og linjeforstyrrelser. Dette er en utfordring for designere av kraftforsyningene, ettersom de trenger kraftløsninger som er i stand til å levere ønsket energimengde uten nettopp linjeforstyrrelser, samtidig som de skal garantere trygg bruk både for pasienter og operatører når høye spenninger og energinivåer er involvert i prosessen.

CO2 (karbondioksid)-lasere eller Erbium YAG brukes i utstrakt grad i medisinske applikasjoner, selv om energien som frigjøres under pulsen relatert til den spesifikke oppgaven kan variere med store verdier. Det finnes ulike typer pulsing for CO2 lasere. I den kosmetiske verden finnes det en nyere teknologi kalt UltraPulse (svært kort pulsvarighet med høy pulseffekt og svært høy influens), som er raskere enn selv SuperPulse (middels pulsvarighet med middels effekt).

Kraftforsyningen leverer et beskyttelsesnivå fra inngang til hovedutgang på 2xMOOP, og 2xMOPP til ekstrautgang. For å håndtere ulike kondensatorbanker og applikasjoner kan utgangsspenningen justeres fra null til 800VDC (600VDC nominal) med en utgangsstrøm på 5,5A nominelt. Automatisk strømstyring garanterer at effektrammen alltid er innenfor trygge grenser, noe som reduserer aldring av kondensatorer og overbelastning av komponenter, og dermed gir lengre levetid. SMM3000A80024C har en innebygd mikroprosessor som kontinuerlig overvåker ladestatusen, rapporterer slutt på lading og utladingsnivå, samt alle beskyttelsesvarsler med bakgrunn i unormal drift, slik som overoppheting, overspenning og for høy strøm.

For å kunne redusere linjeforstyrrelser er en effektiv effektfaktorkorrigering (PFC), mykstartkretser, filtere inkludert, og er bygget inn i en kapsling med skjerming på seks sider. For å redusere hørbar støy til et minimum er viftene termisk styrt, hvilket regulerer hastighetene lavest mulig for normal, sikker drift.

SMM3000A80024C har også en ekstrautgang på 24VDC, og eliminerer dermed behovet for en ekstra kraftforsyning til å drive laserstyring og grensesnitt. Større effekt oppnås ved å kople flere SMM3000A80024C i parallell.

Kommentarer