Kollisjonspute for el-scootere - Elektronikknett
autoliv2
Illustrasjonsfoto: Autoliv.

Kollisjonspute for el-scootere

Svenske Autoliv har gjennomført de første testene med kollisjonspute for elektriske scootere. Imidlertid ligger et kommersielt produkt noen år frem i tid.

Det er flere og flere elektriske scootere på gater og fortau og dermed også ulykker. Autolivs bidrag til å øke sikkerheten er en kollisjonspute som er montert i scooteren og kan beskytte hodet og brystet i tilfelle kollisjon med en bil.

Kollisjonsputen på den elektriske scooteren kan sees på som et supplement til kollisjonsputen fra Autoliv som er montert foran på bilen og som er ment å beskytte fotgjengere og syklister under en kollisjon.

Neste trinn i utviklingsarbeidet ønsker Autoliv å samarbeide med et elektrisk scooterselskap.

I 2017 viste selskapet en lignende løsning for motorsykler i et prosjekt som ble kjørt sammen med Honda.

Kommentarer