Forenkler krav til funksjonell sikkerhet - Elektronikknett
Microchip_MPLAB Code Coverage_Functional Safety

Forenkler krav til funksjonell sikkerhet

Microchip lanserer TÜV SÜD-sertifisering av deres MPLAB XC-kompilatorer for funksjonell sikkerhet.

Sertifiseringer av funksjonell sikkerhet er påkrevd i mange industrier, men dette er ofte en tidkrevende og kostbar prosess. Sertifiseringer kan også bety omfattende begrunnelser for å bruke spesifikke utviklingsverktøy, med mindre verktøyet allerede er sertifisert for samsvar av sikkerhetseksperter slik som TÜV SÜD, en München-basert sertifiseringsorganisasjon.

For dette formålet har Microchip Technology lansert TÜV SÜD sertifisering av sine MPLAB XC-kompilatorer for funksjonell sikkerhet, noe som forenkler kvalifiseringsprosessen med hensyn til funksjonell sikkerhet for Microchips PIC, AVR og SAM mikrokontroller (MCU) samt dsPIC Digital Signal Controllers (DSC). For ytterligere å forenkle testing og diagnose, introduserer Microchip også MPLAB Code Coverage lisens, som bestemmer hvilke deler av programvaren som har eller ikke har blitt eksekvert med minimal innvirkning på applikasjonen.

MPLAB XC funksjonelle kompilatorer sertifisert av TÜV SÜD bidrar til å tilfredsstille verifikasjons- og valideringskravene som er spesifisert i ISO 26262 standarden for sikkerhet i bil, IEC 61508 for industrielle applikasjoner, IEC 62304 for medisinsk programvare og IEC60730 for automatiske elektriske styringer. MPLAB XC Compilers for Functional Safety vil bli pakket med tilleggsdokumentasjon for kvalifisering av MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) og MPLAB debuggere og programmerere. Lisensene medfører ingen årlige avgifter.

Selskapet melder også at i tillegg til å tilby utviklingsverktøy som gjør det enklere og rimeligere å implementere funksjonelle sikkerhetsstandarder, tilbyr Microchip også flere PIC, AVR, dsPIC og SAM MCUer som er «Functional Safety Ready». For alle Functional Safety Ready mikrokontrollere leverer Microchip rapporter som «Failure Mode Effect and Diagnostics Analysis» (FMEDA) samt sikkerhetsmanualer rettet mot ISO 26262 opp til ASIL-B sikkerhetsnivå, der noen produkter også oppnår ASIL-D.

MPLAB X IDE versjon 5.25 er tilgjengelig kostnadsfritt på Microchips nettside.

Kommentarer