SAS og Airbus skal utvikle hybrid- og elfly - Elektronikknett
sas-airbus

SAS og Airbus skal utvikle hybrid- og elfly

SAS og Airbus har signert en felles intensjonsavtale for å forske på utvikling og innføring av elektrisk drevne fly.

Det er første gang et flyselskap samarbeider med en flyprodusent med sikte på innføring av hybrid- og elfly til kommersielt bruk i stor skala.

Samarbeidet innebærer et felles forskningsprosjekt for å bygge kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til drift og infrastruktur ved innføring av hybrid- og elfly i kommersiell trafikk i stor skala.

SAS forteller at de har jobbet for reduserte utslipp og mer bærekraftige flyvninger i flere tiår. Målet er å redusere utslippene med 25 prosent, gjennom å modernisere flåten og øke bruken av biodrivstoff til et omfang som tilsvarer alle innenriksflygninger i Norge, Sverige og Danmark innen 2030. SAS ser elektriske fly som neste skritt etter dagens teknologi.

Samarbeidet tar også sikte på å trekke inn en leverandør av fornybar energi for å sikre faktiske nullutslipp.

Kommentarer