Norsk Dronesenter etablert på Andøya - Elektronikknett
Norsk_Dronesenter
En (stor) drone som har vært testet ved Andøya Space Center. Foto: Andøya Space Center

Norsk Dronesenter etablert på Andøya

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å legge til rette for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer øker stadig, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving.

Selskapet er 100 prosent eiet av Andøya Space Center, med Odd Roger Enoksen som Styreleder.

– Det foregår en prosess i Regjeringen hvor et Nasjonalt Dronesenter skal vurderes. En del av den vurderingen er en mulig lokalisering til Andøya Space Center/Andøya Test Center. Vi mente imidlertid at tiden nå var inne for å komme i gang og vise fremdrift i saken, sier styreleder Odd Roger Enoksen.

– Dette er kanskje en av de mest spennende næringene akkurat nå og vi er overbevist om at Norge har muligheter til å hevde seg internasjonalt i både utviklingen og bruk av droner. Det etableres nye dronesentre flere steder i Europa, men det er få eller ingen som har de samme forutsetningene som vi har i Norge. Derfor har vi nå etablert Norsk Dronesenter, med en ambisjon om at dette skal bli en samlende ressurs for hele den norske dronenæringen, med testfasiliteter flere steder i Norge og et bredt samarbeide mellom selskaper, akademia og statlige etater.

Selskapet har som en viktig målsetning å få godkjenning som nasjonalt kompetansesenter, med et nasjonalt formål. På den måten kan Norsk Dronesenter være en ressurs for alle selskaper og aktører som ønsker å ta i bruk eller utvikle nye droneteknologi innenfor trygge rammer.

Kommentarer