mHelse-innovasjon med Bluetooth Low Energy teknologiløsninger - Elektronikknett
ON-Global-mHealth-Market

mHelse-innovasjon med Bluetooth Low Energy teknologiløsninger

Fag_vignett

Laveffekt mHelse-løsninger med innebygde kommunikasjonsmuligheter vil kunne utgjøre ryggraden i det moderne medisinske markedet.

ON-Steve Dean Artikkelforfatteren Steven Dean, On Semiconductor.

Smart, kroppsnær elektronikk for anvendelser innen mobilhelse (mHelse/mHealth) er et spennende område innen medisinsk sektor. Muligheten for å overvåke livstegn og medisindispensering, for så å overføre måledata via internett til eksternt helsepersonell, kan gi forbedrete helsetjenester og større frihet for pasienten, og ikke minst redusere behovet for å dra til sykehuset for rutinesjekker.  Med radio-systemkretser basert på Bluetooth low energy-teknologi, slik som ON Semiconductors RSL10, vil laveffekt mHelse-løsninger med innebygde kommunikasjonsmuligheter kunne utgjøre ryggraden i det moderne medisinske markedet.

Økende marked
Støttet av nyskapende halvlederløsninger, øker antall og varianter av mHelse-produkter raskt. Praktiske mHelse-løsninger gjør det mulig å øke livskvaliteten og tjenestene for pasientene, og forbedre effektiviteten til helsepersonell med pressede ressurser. Systembrikke (SoC) løsninger, bakket opp av designverktøy, kan hjelpe designerne som jobber i denne sektoren med å lansere spennende produkter på markedet, hurtigere og med mindre anstrengelser.

Endring i befolkningen
Den medisinske verden gjennomgår en rekke endringer. Mennesker lever generelt lenger, noe som betyr at befolkningen eldres og ettersom vi når høyere alder kan også andelen kroniske lidelser øke. Disse lidelsene, slik som hjertesykdommer, diabetes og astma, krever typisk løpende overvåking og tilpassing av behandlingsplaner.

Helsetjenester hjemme
Etter hvert som folk selv interesserer seg mer for egen helse og velværende, oppstår det et økende press på offentlige helsetjenester, samtidig som reformer innen helseforsikring søker å redusere kostnadene for helsetjenester.  En tilnærming for å redusere kostnadene – og samtidig forbedre pasientsikkerheten – er å gå over til en poliklinisk modell som inkluderer en betydelig andel hjemmehelsetjenester.

Datainnsamling
Imidlertid har helsepersonell behov for å samle inn data fra disse fjernlokaliserte pasientene, for å kunne håndtere og optimalisere deres spesifikke helsetjenester. I tillegg vil også kunder som er på toppen av sin helseutvikling være interessert i å måle sine egne livstegn, følge treningsprogrammer og til og med kunne detektere eventuelle tegn på dårlig helse på et tidlig stadium.

Bærbart utstyr
Som et resultat av dette har vi sett en økning i etterspørselen for små, portable, medisinske enheter, både for profesjonelt og privat bruk. Faktisk spår en ny rapport fra det ledende analysebyrået marketsandmarkets at markedet for disse enhetene vil vise en årlig gjennomsnittlig vekst (CAGR) på 27,5%, noe som vil ende opp i en markedsverdi på 9,35 milliarder USD innen 2021.

Ny anvendelser
Det dukker stadig opp nye applikasjoner innen det forbrukerrettede medisinske markedet, også for salg over disk. Dette inkluderer puls-oksimetere og til og med enkle ECG i tillegg til de mer vanlige medisinske forbrukerproduktene, som blodtrykksmålere, hjertefrekvensmålere, blodsukkermålere, termometere og vekter. Andre, mer klinisk orienterte enheter for profesjonelt bruk omfatter bærbare ECG/EKG maskiner, multi-parameter pasientovervåkingsenheter, og nadre former for mobil pasientovervåking.

Utfordringer for designerne
I motsetning til enkelte markeder som er helt nye, omfatter en betydelig del av mHelse-markedet migrering av eksisterende systemer til å bli mer mobile, ”tilkoblede” systemer. Imidlertid er produsenter av medisinsk utstyr ofte forsiktig med å avskrive et perfekt fungerende system for å erstatte det med et helt nytt, tilkoblet system. Trådløs kommunikasjon blir ofte integrert i systemer fra eksisterende design.

Motstridende behov
Både forbrukere og pasienter forventer et høyt nivå av pålitelighet og anvendelighet fra moderne mHelse-tjenester. På den ene siden ønsker de enheter med mange funksjoner, god nøyaktighet og intuitive, brukervennlige grensesnitt, noe som hver for seg kan øke vekt, størrelse og batteritrekk. På den annen side ønsker de ultra-anvendelige bærbare enheter som kan fungere i flere dager mellom hvert batteribytte, noe som gjør designerens oppgave mer utfordrende.

Valg av den rette halvlederplattformen for en hvilken som helst bærbar mHelse-dings er den viktigste delen av prosjektet, og kritisk for hvor vellykket det endelige designet blir.

Kommentarer