Bruk utviklingskortet rett i produksjon! - Elektronikknett
Flex utviklingsplattform

Bruk utviklingskortet rett i produksjon!

electronica 2018: Flex’ nye utviklingsmodul iENBL som lanseres på electronica 2018 hevdes å være den ultimate utviklingsplattform for hurtig utvikling av LPWAN IoT-applikasjoner:

– LPWAN har mange fordeler. Det har lav effekt, lav kostnad, og lang rekkevidde, som mye veier opp for lav kapasitet. Videre er det lett å sette opp, og gir raskt god dekning, sier Dr. Juan Nogueira, leder for Flex’ senter for konnektivitet.

Flex-Juan Nogueira Dr. Juan Nogueira, Flex.

Han regner med at de tre teknologiene LoRa, SigFox og Cat-M/NB-IoT vil ta 90% av LPWAN-markedet innen få år. – Dette er teknologier som er døråpnere for IoT, mener han. Det har ikke manglet på vidløftige spådommer om hvor mange tilkoplede ting det vil være om noen år. Men tinge ser ut til å ta litt lenger tid.

– Men det er fremdeles mange spørsmål knyttet til IoT, som hva slags data man trenger, hvilken LPWAN-teknologi som er best, hvilke sensorer som er egnet og hvordan man utnytter dataene, påpeker Nogueira.

Teste idéen

– Derfor er det viktig å teste konseptene man har idé om, på veien mot industrialisering. Her kan vi bidra med å forbedre idéen, optimalisere designet og gjøre det mer tilpasset sitt bruk.  – Spørsmålet er ofte hvordan man kommer fra idé til produkt. Det finnes mange hyllevare utviklingskort, men de har sine begrensninger når det kommer til å gjøre felttester i små/medium skala, reproduserbarhet, ulike konfigurasjonsbehov, porting til endelig arkitektur og design av det endelige produktet. Blant annet.

Så kan man også bruke en skreddersydd enhet, designet spesielt for formålet fra start av. Det løser noen av problemene, men introduserer andre, som omstendelig design, verifisering og produksjon, designet vil neppe være optimalt fra begynnelsen, osv.

– Vår løsning er å introdusere en helt ny plattform – Flex iENBL, som tar det beste fra begge verdener, gjør det mulig å starte design umiddelbart, og og gjør det enkelt å bruke samme plattform i det ferdige produktet, forklarer Nogueira. Løsningen inkluderer de fleste sensorer og funksjoner som anvendes i IoT-markedet, men kan utvides med flere.

Innholdsrik
Flex utviklingsplattform Flex iENBL.

Den inneholder massevis av sensorer, en SD-kortplass for dataloggingsapplikasjoner (for eksempel for prediktivt vedlikehold), programmerings- og ekspansjonsport for tilkopling og drift av eksterne sensorer. Versjon 1 støtter GNSS/GPS, Sigfox, Wifi, BLE 4.2, LoRa og LoRaWAN 1.02 og etter hvert kommer versjon 2 med fokus på Cat-M/NB-IoT. Mikrokontrolleren er en ARM Cortex M4. I tillegg har enheten maskinvarebaserte sikre elementer (STSAFE).

Etter hvert som kundene finner ut hvilke funksjoner/komponenter de trenger og ikke, kan komponenter fjernes, eller legges til, i det endelige designet. Men løsningen betyr at man kan få produktene ut og testet på markedet, faktisk før sluttdesignet er klart.

Løsningen skal allerede være på vei ut i produkter, i alt fra smarthus- til Industri 4.0-applikasjoner.

Fra Flextronics til Flex

Utover 2000-tallet skjedde det mange forandringer hos tidligere Flextronics, og for ikke å bli assosiert med kontraktsproduksjon alene, valgte man å endre navn til Flex i 2015. I dag er selskapet et konglomerat med mange ulike operasjoner fra forskning og utvikling til produksjon og ettermarked, og som opererer i mange markeder. De har mer enn 100 fasiliteter i mer enn 30 land og har 200.000 ansatte – og vokser.

– Vi har over 1000 kunder, og håndterer tusenvis av ulike produkter og over 700.000 komponenter hvert år, så det er snakk om stor kompleksitet, sier Radenko Prnja i Flex. – Samtidig er industrien i endring, fra den opprinnelige kontraktsproduksjonen, til EMS, og dagens modell Sketch-to-Scale, som innebærer en langt større grad av løsninger og samarbeid om innovasjon, sier han.

Må tilby mer

– Vi må tilby mer til kundene. Det er problemer med å få tak i dyktige folk alle steder – fra Europa til Kina, og det betyr at vi må stille med ressurser på utvikling og design, understreker han. – I dag er vi like mye teknologirådgiver og døråpner som produksjonspartner. Vi er i ”intelligensalderen”, der man ikke bare kan selge et produkt, men må tilby ekstra tjenester – som for eksempel en bil, som må kunne kommunisere med omverdenen og gi brukeren nye funksjoner og muligheter. I tillegg viskes skillene mellom tradisjonelle markeder ut. Det betyr at man trenger kunnskaper utover ett enkelt marked. Her kan vi bidra med mye – også i markeder som tradisjonelt ikke har vært knyttet til elektronikk, med en totalforståelse av teknologi, funksjoner, leveringskjede og marked.

 

 

 

Kommentarer