Norbit overtar Kabelpartner - Elektronikknett
NORBIT_Kabelpartner

Norbit overtar Kabelpartner

Norbit-gruppen overtar Kabelpartner AS i Trondheim. Med virkning fra 1. mars blir selskapet en del av forretningsenheten EMS.

Norbit overtok Kabelpartner etter at tidligere eier Norservice i et styrevedtak bestemte seg for å avvikle selskapet.

– Vi viderefører selskapet og ser muligheter med videre satsing, både nasjonalt og internasjonalt, sier Stein Martin Beyer, leder for forretningsenheten EMS i Norbit, til Elektronikk.

Foreløpig blir halvparten av de ansatte med i det nye selskapet. – Vi ser et betydelig potensiale i å utnytte salgs og innkjøpsressurser som vi har bygd opp i konsernet og regner med en fin vekst også for Norbit Kabelpartner fremover, legger han til.

Norbit Kabelpartner AS er allerede installert i nyinnredede lokaler tilstøtende Norbits hovedkontor i Stiklestadveien i Trondheim. De skal operere som et selvstendig selskap under Norbit EMS.

Viktigste produktområder er kabeltilvirkning og elektromekanisk sammenstilling.

Etter dette oppkjøpet består Norbit EMS nå av tre selskaper/virksomheter: Norbit EMS Selbu (tidligere ASTI), Norbit EMS Røros og endelig Norbit Kabelpartner.

Kommentarer