Automatisk identifikasjon ved hjelp av RFID-leseenheter fra Elatec - Elektronikknett
elatec

Automatisk identifikasjon ved hjelp av RFID-leseenheter fra Elatec

Enheter som benytter RFID-teknologi til identifikasjon er mye brukt innen lagerlogistikk, spedisjon eller administrasjon. Det å må integrere mange tilgjengelige løsninger i et enkelt, sammenhengende system kan være problematisk og tidkrevende. Derfor tilbyr Elatec løsninger som lar deg redusere kostnader og tid som trengs for å integrere nye løsninger i eksisterende systemer.

Markeder som legger til rette for dynamisk utvikling av RFID-system og trådløs kommunikasjon gir stadig nye utfordringer for utstyrsprodusenter og systemintegratorer. Utfordringene gjelder ikke bare elektromagnetisk kompatibilitet, men også valg av riktig identifikasjonsstandard og type transpondersystem med passende leseenheter eller programmerere.

Nøkkelen er å velge riktig RFID-identifikasjonsteknologi, uansett dens bruksområde. Valget vil avhenge av en rekke faktorer som for eksempel: forventet rekkevidde, type objekter som skal identifiseres, og om toveiskommunikasjon med transponder er nødvendig. Noen av disse systemene, i tillegg til muligheten for å lagre en unik identifikator i skrivebeskyttet minne, lar deg også lagre data på en permanent måte, og samtidig krypterer kommunikasjon med overordnet system.

Valg av teknologi som brukes til identifikasjon er jo viktigere, jo flere RFID-standarder som bruker forskjellige frekvensbånd (og følgelig – antennestørrelser og transpondersystem), rekkevidder, modulasjonstyper, datatransmisjonshastigheter osv. fungerer sammen. Dette kan føre til en situasjon der nylig introduserte løsninger vil benytte kommunikasjonsstandarder forskjellige fra de som brukes nå. Et eksempel på et slikt problem kan være en kontorbygning hvor RFID-teknologi benyttes til å registrere arbeidstid og til å kontrollere tilgang til rom. I en slik bygning kan det oppstå et behov for å integrere et tilleggssystem som gjør det mulig for valgte ansatte å få tilgang til skrivere eller kopimaskiner, også disse utstyrt med RFID-lesere som vanligvis benytter en annen standard for datatransmisjon enn den som brukes i tilgangskontrollsystem. Dette kan tvinge ansatte til å alltid ha to eller flere kort med seg – ett for tilgang til arbeidsplassen og ett eller flere for å kunne identifiseres av en skriver eller kopimaskin.

Leseenheter/flersystemprogrammere
Dette problemet ble oppdaget av Elatec som er en kjent produsent av løsninger for RFID-system. Firmaet tilbyr universelle, ferdige til bruk leseenheter/programmere som kobles til overordnede system ved hjelp av serielt grensesnitt, og RFID-moduler uten kasser som er egnet for produsenter av OEM. Ferdigproduserte leseenheter/programmere muliggjør kommunikasjon via RS232 eller USB, mens OEM-moduler – også via mange andre standarder, noe som gir designere mange alternativer og forenkler tilpassing av en leseenhet/programmer til tilgjengelige enhetsressurser.

elatec1 Bilde 1. Utvendig leseenhet, type TWN4 Multitech Legic 42.

Det er verdt å nevne konkrete eksempler: TME-leser, type TWN4 Multitech LEGIC 42 (bilde 1.), som er tilgjengelig i vårt sortiment, opererer innenfor frekvensbånd som er svært forskjellige fra hverandre, dvs.: 125 kHz, 134,2 kHz, 13,56 MHz. Leseren er utstyrt med to grensesnitt – RS232 og USB. Produsenten leverer drivere for Windows og Linux. Denne typen leseenhet tilbys også som OEM-modul. I denne versjonen, i tillegg til hva som er nevnt ovenfor, kan den virke sammen med overordnede system også ved hjelp av serielle grensesnitt (logisk nivå på 3.3 V, toleranse – 5 V CMOS, I2C). I spesielle versjoner kan den også kommunisere via SPI-, Wiegand-, CAN- og 1-Wire-grensesnitt. Når det gjelder radiogrensesnitt er støtte for transpondere fra mange produsenter tilgjengelig, bl.a. Atmel (nå: Microchip), EM, ST, NXP, Texas TI, HID, LEGIC og andre som fungerer ved å benytte følgende standarder: ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092/ECMA-340 (NFC), HITAG, UNIQUE, ISO14443 A+B (Mifare DESFire EV1, Mifare Plus, Mifare SmartMX, my-d move, PayPass osv.), ISO15693 (EM4035, Tag-It, my-d vicinity, ICODE SLI), Mifare Classic, Mifare Ultralight, Sony FeliCa, NFC Forum Tag Type 2-4, PicoPass, HID iCLASS. En radioantenne som opererer innenfor frekvensbåndet 125kHz/134 kHz/13,56 Mhz (som brukes av de nevnte standardene) ble integrert i leserens plate. Bortsett fra de ovennevnte grensesnittene har leseenheten også åtte GPIO-utganger som kan brukes til å kontrollere tilknyttede lås, varseldioder, lydsignaler osv. Utgangenes driftsmodus kan programmeres ved hjelp av skriptspråk.

Identifikasjon ved hjelp av en smarttelefon
Det er verdt å nevne at i tillegg til støtte for de fleste RFID-teknologier, har leseren/programmereren også støtte for NFC- og Bluetooth Low Energy (BLE)-teknologi som brukes i enheter som vi har med oss hver dag – smarttelefoner eller nettbrett. Takket være dette er det ikke nødvendig å benytte RFID-kort til identifikasjon – i stedet kan du bruke en app installert på din smarttelefon. Leseren støttes av populære mobilmodeller som iPhone og smarttelefoner med Android- eller Windows-operativsystem. Elatec sine lesere lar deg unngå identifikasjonsproblemer i kontorbygninger. Hvis du velger vårt alternativ, vil dine ansatte ikke må bære ett eller flere kort med seg – de vil kunne bruke en app installert på sine telefoner.

For de som bruker OEM-moduler vil det helt sikkert være av stor betydning at det er Elatec som står bak produksjon av modulene. Det prestisjefylte firmaet garanterer pålitelighet og overholdelse av standarder for elektromagnetisk kompatibilitet og produksjon (f.eks. RoHS 2). Mer informasjon finner du på distributørens (TME) nettsted.

elatec2 Bilde 2. OEM-modul til leseenhet/programmer, type TWN4 Multitech 2.

Skriptspråk
Produsenten tilbyr en programvarepakke som lar deg lage apper til leseenheter, slik at deres funksjonalitet kan automatiseres ved hjelp av skript som støttes direkte av prosessoren i leseenheten. I tillegg til dette kan hver skript endres når som helst. Takket være dette kan leseenheten, etter å ha mottatt en kommando for å endre driftsmodus, fungere ved å bruke en annen RFID-standard. I den ovennevnte TWN4-modulen kan endringer gjøres ved hjelp av et trådløs grensesnitt eller konfigurasjonskort som tilbys av Elatec. Dette er en stor bekvemmelighet for reparatører og teknikere som eventuelt ikke vil må kaste bort tid på å demontere integrerte enheter og vil utføre en ny konfigurasjon på en ikke-ekspansiv måte.

Gjenkjenning av RFID-teknologi
I scenario som gjelder migrering fra et system til et annet, som i den ovennevnte kontorbygningen, er gjenkjennelse av gjeldende RFID-teknologi nødvendig for å kunne foreslå en ny, optimal løsning. Som standard vil det for dette formålet være nødvendig å sende et RFID-kort som brukes i det eksisterende systemet til en leverandør eller integrator. Denne lange prosedyren er ikke lenger nødvendig takket være Elatec sine RFID-analyseverktøy som TechTracer Lite. I et øyeblikk kan du få det til å gjenkjenne hvilken RFID-teknologi som brukes i en allerede fungerende løsning. Som resultat sparer både løsningsleverandøren og kunden tid og penger, og ikke utsetter seg for risiko for mulige feil.

Mer informasjon om RFID-leseenheter/-programmere fra Elatec kan du finne her: http://tiny.cc/qlgoiz