Webinar om med-tek forskrifter - Elektronikknett
Nemko med std

Webinar om med-tek forskrifter

Det oppdaterte europeiske medisinske direktivet implementeres nå i Skandinavia, med tilhørende nasjonale tillegg. Finn ut hvordan du forholder deg til det.

Ifølge Nemko finner mange oppstartsfirma det vanskelig å håndtere alle forskriftene under utvikling av medisinsk utstyr.

Nemko arrangerer derfor et kort webinar for å gi alle som er interessert et – gratis – innblikk i regulative prosesser, steg for steg.

Webinaret foregår på engelsk og varer omkring 30 minutter, med mulighet for å stille spørsmål.

Tidspunkt er angitt til 11. Oktober kl. 14:00.

Se mer her.