Om Vebjørn Tandbergs Elektronikkpris - Elektronikknett

Om Vebjørn Tandbergs Elektronikkpris

Vebjørn Tandbergs Elektronikkpris fremmer skaperånd.

(In English)

Søknadsfristen er 15. mai 2016 (ny frist) og utdeling av prisen vil finne sted i Oslo 1. juni 2016 på Aker Brygge, Oslo.

I et samarbeid mellom flere sentrale aktører som Innovasjon Norge, næringsliv og investormiljøer ble Vebjørn Tandbergs Elektronikkpris etablert og delt ut første gang i 2006 for å feire skaperånden i norske elektronikkmiljøer. Prisen består ikke kun av et diplom og 250 tusen kroner. Vinneren vil også få viktig bistand fra en svært kompetent jury og tilgang til et bredt internasjonalt nettverk i viktige markeder for å løfte seg videre.

Prisen er tenkt å fokusere på kommersialiseringsutfordringene for nyskapinger innen norsk elektronikkindustri. Nye produkter som på sikt kan representere en bærekraftig kunnskapsbasert industri i Norge møter en svært tøff, global konkurranse. At veien til markedet er krevende glemmes ofte i teknologiutviklingens entusiasme. For å lykkes med å oppnå en betydelig markedsposisjon for sitt produkt i en global målestokk må forretningsutvikling ofte få minst like mye oppmerksomhet og ressurser.

Norge har i mange år ligget langt framme når det gjelder elektronikkutvikling og bruk av ny mikroteknologi. Vi kan nevne firmaer som Vebjørn Tandberg’s Radiofabrikk, Tandberg Telecom (Tandberg ASA), Tandberg Data og Tandberg Television, Simonsen mobil, Nera, ASK, Otrum, Q-Free, GE Vingmed, med flere.

Norge var tidlig med på mobilsatsningen, og som mange vet ble grunnlaget for GSM-standarden utviklet i Norge. Men, som vi også vet, det ble dessverre ikke norsk industri av det. Det var det andre som klarte bedre. Vebjørn Tandbergs pris er etablert i erkjennelsen av at kommersialisering og det å lykkes i markedet ofte er minst like krevende som ide- og teknologiutvikling.

Hva innebærer det å vinne?
Vinneren vil få en premie på 250.000 kroner. Men kanskje det viktigste er at komitémedlemmene med sin bakgrunn og kompetanse, vil kunne bidra med hjelp på veien videre.

Hovedpunktene fra statuttene:
Prisen gis til det norske elektronikkselskapet som etter juryens mening har best lykkes med å oppnå eller har befestet en betydelig posisjon for sitt produkt eller produktområde i en global målestokk basert på innsendte planer og juryens samtaler med tre finalister.

Selskapene som får prisen har dokumentert at de har et unikt teknologisk fortrinn og har videre dokumentert forståelse for hva de har behov for mht kompetanse og ressurser for å nå sine mål. Samtidig bør de kunne vise til en betydelig verdiskapningspotensiale for norsk elektronikkindustri.
Prisen utdeles til selskaper som har passert den første industrialiseringsfasen og er i løpende salg hos partnere og kunder.

Søknaden skal inneholde en kort forretningsplan som skal være på maksimum 6 A4 sider, 12 punkt Times New Roman, 1,5 linjeavstand, og inntil 4 sider vedlegg hvorav minst 2 skal være finansielle planer for selskapet de neste tre år.

Fremdrift:
Potensielle kandidater inviteres til å sende inn sitt konsept og delta. Alle som føler at de tilfredsstiller hovedkriteriene kan delta. Kåringen finner sted under Arrow Norways Elektronikkseminar, på Aker Brygge 1. juni 2016. Tre finalister vil bli bedt om å gjøre en 5-10 minutters presentasjon under seminaret, før vinneren blir avslørt.

Interesserte kan sende søknader via Elektronikks internettside.

Komité og jury består av følgende personer:

Bjørn Ø. Andersen, ansvarlig redaktør Elektronikk (juryleder)
Frode S. Robberstad, adm. direktør Arrow Norway AS
Jørn Eriksen, NorXe
Torgeir Waterhouse, direktør Internett og nye media IKT-Norge
Roger Dalseg, NCE-MNT
Karl-Christian Agerup, adm. direktør Oslotech AS
Geir Førre, Firda AS

Tidligere vinnere:
2006: T-VIPS
2007: Sonitor Technologies
2008: Electrocompaniet
2009: Jan Chr. Opsahl (Vinner av Vebjørn Tandbergs Ærespris)
2010: WPR Medical (temapris M2M)
2011: Pixavi
2012: Prox Dynamics
2014: Elliptic Labs

Følg med i Elektronikk og på elektronikknett.no i tiden som kommer. Vi vil sørge for oppdatert informasjon om denne prisen.

Se også prisens egen hjemmeside: vebjorntandbergprisen.no