Kriterier Vebjørn Tandbergs Elektronikkpris - Elektronikknett

Kriterier Vebjørn Tandbergs Elektronikkpris

Prisen gis til det norske elektronikkselskapet som i sin oppstartsfase, eller i sin etablerte form har etter juryens mening lykkes med å befeste en betydelig posisjon for sitt produkt eller produktområde basert på innsendte planer og juryens samtaler med selskapet.

Overordnet målsetting:
Selskapene som får prisen har dokumentert at de har et unikt teknologisk fortrinn og har videre dokumentert forståelse for hva de har behov for mht kompetanse og ressurser for å nå sine mål. Samtidig bør de kunne vise til en betydelig verdiskapningspotensiale for norsk elektronikkindustri.

Søknaden skal inneholde en kort forretningsplan som skal være på maksimum 6 A4 sider, 12 punkt Times New Roman, 1,5 linjeavstand, og inntil 4 sider vedlegg hvorav minst 2 skal være finansielle planer for selskapet de neste tre år.

Forretningsplanen skal minimum inneholde følgende kategorier:

1. Foretningsidé/Teknologi/Konsept
- Beskrivelse
- Unikhet i forhold til eksisterende / alternative teknologier/konsepter
- Strategi for IP/patentrettigheter

2. Markedspotensiale og konkurrentinformasjon
- Eksisterende marked
- Vekstfaktorer / drivere
- Konkurrentanalyse

3. Selskapets strategi for vekst
- Forretningsmodell
- Salg / markedsstrategi
- Vekstambisjoner

4. Sourcingstrategi
- Produksjon/sourcing
- Verdiskapningspotensiale i Norge