RISC-V i FPGA-utvikling - Elektronikknett
MC1506 - Image -  Icicle Kit for PolarFire

RISC-V i FPGA-utvikling

Nå er industriens første SoC FPGA utviklingssett basert på instruksjonssettet RISC-V tilgjengelig fra Microchip.

Den økende bruken av det åpne, gratis RISC-V Instruction Set Architecture (ISA) krever rimelige, standardiserte utviklingsplattformer som er i stand til å integrere RiSC-V og utnytte økosystemet rundt. Det har Microchip tatt til følge, og leverer nå det første RISC-V baserte System on Chip (SoC) FPGA utviklingssett for PolarFire SoC FPGA.

Microchips Icicle Development Kit for PolarFire (SoC) FPGA samler dessuten flere Mi-V partnere for å få fart på implementering og kommersiell bruk.  

Kortet skal koste mindre enn 500 USD.

Designere kan dermed starte utvikling og evaluere ulike RISC-V produkter, slik som sanntids operativsystemer (RTOS), debuggere, kompilatorer, systemmoduler (SOM) og sikkerhetsløsninger. Økosystemet rundt Mi-V partnerne er i kontinuerlig vekst, og tilbyr et omfattende utvalg verktøy og designressurser. Se mer her: Mi-V Partner Ecosystem.