Teknologisatsing for landbruket - Elektronikknett
Landbruk teknologi robot Thorvald
Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke vil ha en storsatsing på grønn landbruksteknologi, som for eksempel landbruksroboten Thorvald. Foto: Differ Media

Teknologisatsing for landbruket

Fra lab til åker: Bønder, forskere og industrien ber om grønn milliardsatsing – på klimavennlig landbruksteknologi.

Norge har flere ledende teknologiselskaper innenfor mat og landbruk - og samtidig store ambisjoner for å være ledende innen klimateknologi. Nå krever Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke ei storsatsing på grønn landbruksteknologi.

– Norge har gode forutsetninger for å bli verdensledende innen grønn landbruksteknologi som både vil kunne bidra til å innfri klimaavtalen mellom regjeringa og jordbruket, redusere klimagassutslipp globalt og samtidig skape nye, grønne arbeidsplasser, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Stort potensiale

Allerede i dag eksporteres det norsk landbruksteknologi for flere milliarder årlig. Med gode politiske rammevilkår kan sektoren bli enda større og enda grønnere, mener landbruksorganisasjonene.

– Vi skaper allerede i dag store verdier og eksporterer teknologi som gjør verdens landbruk mer effektivt, i framtida kan vi også bidra til å gjøre verdens landbruk mer bærekraftig. Med en slik satsing kan virkelig lille Norge utgjøre viktig en forskjell i den store verden, sier Ola Hedstein, leder i Norsk Landbrukssamvirke.

Fra lab til åker

I forkant av regjeringens framlegging av statsbudsjett for 2021 ber jordbruksorganisasjonene om en tiltakspakke som vil stimulere til innovasjon av mer grønn teknologi fra labben og helt ut til åkeren. Anslått behov for bevilgning over statsbudsjettet er om lag 280 mill. kr i 2021 og 1,1 mrd. kr. over den kommende fireårsperioden. Blant de viktigste grepene er:

1.     Etablere forskningsprogrammet «Grønn landbruksteknologi» i regi av Forskningsrådet

2.     Et nytt eksportprogram for landbruksteknologi i regi av Innovasjon Norge

3.     Eget jordbruksprogram i ENOVA

4.     Ny innovasjons lab for landbruksteknologi i regi av SIVA og Innovasjon Norge

5.     Opprette en fondsordning som gir bonden skatteinsentiv ved investering i klimateknologi

6.     Tilrettelegge for naturbruksskoler som testarena for ny teknologi

Forskningsinstituttet SINTEF og de etablerte norske industribedriftene Yara, Orkel og Kverneland støtter forslaget fra landbruksorganisasjonene.

Gir fortrinn

– En tyngre satsing på å utvikle landbruksteknologi vil gi Norge et fortrinn samtidig som det kan utvikles teknologibedrifter for det internasjonale markedet. Vi i SINTEF har tro på at en slik satsingspakke på landbruksteknologi vil skape flere grønne arbeidsplasser i Norge og vil også være et viktig bidrag for å redusere miljø- og klimaavtrykket fra landbruket i en sirkulær bioøkonomi, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

– Norge har innenfor en rekke sektorer vist at det går an å lykkes med utgangspunkt i norsk kunnskap og teknologi, og med gode rammebetingelser er det ingen grunn til at vi også innen grønn landbruksteknologi kan ta en sterk posisjon, kommenterer Anders Trømborg, markedsdirektør i Yara Norge.