Positiv til at Norge skal delta i Horisont Europa - Elektronikknett
HorisontEuropa

Positiv til at Norge skal delta i Horisont Europa

6. oktober skrev NTB at næringsminister Iselin Nybø (V) og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) avslører at regjeringen har bestemt seg for å gå inn for norsk deltakelse i Horisont Europa. Forskningsrådet mener dette er en riktig og viktig beslutning og er svært positive til avgjørelsen.

– Det er supert at vi nå har besluttet å delta i Horisont Europa, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen. Deltagelsen er svært viktig for å heve kvaliteten i norsk forskning og for å sammen med resten av Europa (og verden) bidra til å løse de store samfunnsutfordringene med grønn omstilling som overskrift. Norsk næringsliv vil gjennom Horisont Europa kunne utnytte de muligheter for samarbeid og finansering som skal til for å skape de nye løsningene og eksportmuligheter, sier Røttingen.

I det nåværende rammeprogrammet Horisont 2020 har norske aktører hentet hjem ca 11,2 milliarder kroner. I følge NTB gir dette en returandel tilsvarende 2,6 prosent av de totale midlene i Horisont 2020, noe som er godt over regjeringens opprinnelige ambisjon om en returandel på 2,0 prosent.

– Vi mener at vi må heve ambisjonene ytterligere for Horisont Europa og at Norge bør ha som mål å delta i enda flere samarbeidsprosjekter og hente hjem like mye som vi bidrar med, sier Røttingen.

Kommentarer